Base description which applies to whole site

B. BEGROTINGSTOELICHTING

   

blz.

1.

LEESWIJZER

7

     

2.

HET BELEID

10

     

2.1

De beleidsagenda 2014

10

 

Inleiding

10

 

Financiële uitgangspunten

10

 

Personeel

13

 

Gereedstelling en inzet

14

 

Investeren in de toekomst en versterken operationele duurzaamheid

16

 

Internationale defensiesamenwerking

17

 

Bedrijfsvoering

18

 

Financiële gevolgen

19

 

Overzicht beleidsdoorlichtingen

22

     

2.2

De beleidsartikelen

25

     

2.2.1

Beleidsartikel 1: Inzet

25

 

Algemene doelstelling

25

 

Rol en verantwoordelijkheid minister

25

 

Beleidswijzigingen

25

 

Budgettaire gevolgen van het beleid en budgetflexibiliteit

26

 

Toelichting op de instrumenten

26

     

2.2.2

Beleidsartikel 2: Taakuitvoering zeestrijdkrachten

30

 

Algemene doelstelling

30

 

Rol en verantwoordelijkheid minister

30

 

Indicatoren algemene doelstelling

30

 

Beleidswijzigingen

31

 

Budgettaire gevolgen van het beleid en budgetflexibiliteit

32

 

Toelichting op de instrumenten

32

     

2.2.3

Beleidsartikel 3: Taakuitvoering landstrijdkrachten

34

 

Algemene doelstelling

34

 

Rol en verantwoordelijkheid minister

34

 

Indicatoren algemene doelstelling

34

 

Beleidswijzigingen

36

 

Budgettaire gevolgen van het beleid en budgetflexibiliteit

37

 

Toelichting op de instrumenten

37

     

2.2.4

Beleidsartikel 4: Taakuitvoering luchtstrijdkrachten

39

 

Algemene doelstelling

39

 

Rol en verantwoordelijkheid minister

39

 

Indicatoren algemene doelstelling

39

 

Beleidswijzigingen

40

 

Budgettaire gevolgen van het beleid en budgetflexibiliteit

41

 

Toelichting op de instrumenten

41

     

2.2.5

Beleidsartikel 5: Taakuitvoering marechaussee

43

 

Algemene doelstelling

43

 

Rol en verantwoordelijkheid minister

43

 

Indicatoren algemene doelstelling

43

 

Beleidswijzigingen

44

 

Budgettaire gevolgen van het beleid en budgetflexibiliteit

45

 

Toelichting op de instrumenten

45

     

2.2.6

Beleidsartikel 6: Investeringen krijgsmacht

47

 

Algemene doelstelling

47

 

Rol en verantwoordelijkheid minister

47

 

Beleidswijzigingen

47

 

Budgettaire gevolgen van het beleid en budgetflexibiliteit

48

 

Toelichting op de instrumenten

48

     

2.2.7

Beleidsartikel 7: Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie

59

 

Algemene doelstelling

59

 

Rol en verantwoordelijkheid minister

59

 

Beleidswijzigingen

59

 

Budgettaire gevolgen van het beleid en budgetflexibiliteit

59

 

Toelichting op de instrumenten

60

     

2.2.8

Beleidsartikel 8: Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra

61

 

Algemene doelstelling

61

 

Rol en verantwoordelijkheid minister

61

 

Beleidswijzigingen

61

 

Budgettaire gevolgen van het beleid en budgetflexibiliteit

62

 

Toelichting op de instrumenten

62

     

2.3

De niet-beleidsartikelen

64

     

2.3.1

Niet-beleidsartikel 9: Algemeen

64

 

Algemene doelstelling

64

 

Budgettaire gevolgen

64

 

Toelichting op de instrumenten

64

     

2.3.2

Niet-beleidsartikel 10: Centraal apparaat

66

 

Algemene doelstelling

66

 

Budgettaire gevolgen

66

 

Toelichting op de instrumenten

66

 

Bedrijfsvoering bij Defensie

68

     

2.3.3

Niet-beleidsartikel 11: Geheime uitgaven

70

     

2.3.4

Niet-beleidsartikel 12: Nominaal en onvoorzien

70

     

3.

BATEN-LASTENAGENTSCHAPPEN

71

     

3.1

Defensie Telematica Organisatie (DTO)

71

     

3.2

Dienst Vastgoed Defensie (DVD)

75

     

3.3

Paresto

79

     

4.

BIJLAGEN

83

     

4.1

Volumes per rang en schaal defensiebreed

83

     

4.2

Verdiepingshoofdstuk

85

     

4.3

Overzicht uitgaven veteranen en uitgaven zorg en nazorg

98

     

4.4

Overzicht Cyber

102

     

4.5

Overzicht Subsidies

104

     

4.6

Overzicht Evaluaties

106

     

4.7

Toezichtrelaties en ZBO/RWT’s

107

     

4.8

Moties en toezeggingen

108

     

4.9

Lijst van afkortingen

117

Licence