Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

25.01 Brede doeluitkering

De hogere uitgaven komen door een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds voor de uitvoering van het regioprogramma Beter Benutten (€ 26,4 miljoen) en een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds voor ten behoeve van de Rijksbijdrage aan het Kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding (Nieuw Waterland) (€ 3,2 miljoen).

Artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen

Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1.000)

26

Bijdrage investeringsfondsen

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Stand Incidentele begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Mutatie

2023

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(5)=(3+4)

(6)

(7)=(5+6)

         

Verplichtingen

6.595.335

– 30.382

6.564.953

6.564.953

444.899

7.009.852

1.018.929

478.581

84.011

100.000

100.000

Uitgaven:

6.595.335

– 30.382

6.564.953

6.564.953

444.899

7.009.852

1.018.929

478.581

84.011

100.000

100.000

26.01

Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

5.676.892

– 1.872

5.675.020

5.675.020

448.568

6.123.588

958.478

464.030

94.072

100.000

100.000

26.02

Bijdrage aan het Deltafonds

918.443

– 28.510

889.933

889.933

– 3.669

886.264

60.451

14.551

– 10.061

0

0

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verplichtingen

De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande kasmutaties.

26.01 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

De bijdrage vanuit Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 wordt met € 444,8 miljoen verhoogd. De belangrijkste mutaties zijn:

  • Verwerking van de verhoging van het Infrastructuurfonds volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III (€ 542,5 miljoen).

  • Diverse overboekingen van het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.

26.02 Bijdrage aan het Deltafonds

De bijdrage vanuit Hoofdstuk XII aan het Deltafonds wordt voor het jaar 2018 per saldo met € 3,7 miljoen verlaagd. De belangrijkste mutaties zijn:

  • Verwerking van de verhoging van het Deltafonds met een deel van de gelden voor natuur en waterkwaliteit volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III (€ 39,3 miljoen).

  • Een overboeking naar het Provinciefonds voor het project Ooijen-Wanssum (€ 35,6 miljoen). Zie hiervoor ook de toelichting in paragraaf 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.

Licence