Base description which applies to whole site

6.4 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg 2020

In tabel 3 is de opbouw van het Uitgavenplafond Zorg vanaf de stand ontwerpbegroting 2021 te zien.

Tabel 3 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg 2020 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2020

Uitgavenplafond Zorg stand ontwerpbegroting 2021

74.726,9

Overboekingen tussen Uitgavenplafonds

0,2

Noodmaatregelen COVID-19

26,2

Totaal bijstelling Uitgavenplafond Zorg

26,4

Uitgavenplafond Zorg stand 2e suppletoire begroting 2020

74.753,4

Bijstelling als gevolg van overboekingen tussen de Uitgavenplafonds

Het Uitgavenplafond Zorg is ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2021 opwaarts bijgesteld met € 0,2 miljoen als gevolg van overboekingen naar het Uitgavenplafond Rijksbegroting van € 16,7 miljoen, waarvan € 6,5 miljoen naar het gemeentefonds en € 10,2 miljoen naar de VWS-begroting. Verder is er een overboeking vanuit het gemeentefonds van € 16,9 miljoen naar het Uitgavenplafond Zorg, betreffende nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen.

Noodmaatregelen COVID-19

Het Uitgavenplafond Zorg wordt ten opzichte van de ontwerpbegroting 2021 opwaarts bijgesteld met € 26,2 miljoen voor:

  • Zorgkosten COVID-19 Caribisch Nederland

    Er wordt € 20,6 miljoen beschikbaar gesteld voor de zorg op Caribisch Nederland. Met deze middelen kan geïnvesteerd worden in vaste teams en meer zorgpersoneel, om zowel de zorg te kunnen leveren vanwege het oplopend aantal besmettingen als uitval van zorgpersoneel vanwege besmetting.

  • Meerkosten (COVID-19) Wmo beschermd wonen

    Dit betreft een bijdrage in de meerkosten (COVID-19) Wmo beschermd wonen van € 5,6 miljoen, die onderdeel uitmaakt van een bijdrage van € 170 miljoen vanuit het rijk voor de continuïteit van zorg aan gemeenten tijdens COVID-19.

Licence