Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4.1 Overzicht integratie-uitkeringen

Tabel 4 Integratie-uitkeringen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Uitgaven 2021

  

Voogdij 18+

730 427

Beschermd wonen

1 530 899

Participatie

1 943 062

Verhoging raadsledenvergoeding kleine gemeenten

10 067

Uitvoeringskosten inburgering

23 513

Wijziging betalingsverloop integratie uitkeringen 2020

2

  

Totaal

4.237.970

Licence