Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4.2 Overzicht decentralisatie-uitkeringen

Tabel 5 Decentralisatie-uitkeringen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Uitgaven 2021

  

Aanpak discriminatie en bevorderen samenleven

219

Aanpak laaggeletterdheid

5.500

Aanpak lerarentekort G4

4.000

Actieprogramma Dak- en thuisloze jongeren

256

Beeldende kunst en vormgeving

13.500

Bevolkingsdaling

11.245

Bibliotheekmiddelen

1.000

Bodembescherming

16.765

Brede aanpak dak- en thuisloosheid

123.000

BRP centralisering inschrijving vergunninghouders

4.731

Buurtsportcoaches

75.005

Correctie Waterschapswegen (Knelpunten verdeelproblematiek)

3.780

Crisisdienstverlening

48.460

Erfgoed Deal

2.610

Faciliteitenbesluit opvangcentra

7.326

Geweld hoort nergens thuis

3.600

Gezond in de stad

24.042

Herorientatie zelfstandigen

6.387

Jeugd

21.700

Jeugd aan zet

3.090

Jeugdhulp aan kinderen in een AZC

5.100

Kansen voor alle kinderen

85.000

Kerkenvisies

2.800

Koplopergemeenten clientondersteuning

4.628

Landelijke voorziening vreemdelingen

16.400

LHBTI beleid regenboogsteden

1.343

Maatschappelijke begeleiding

20.830

Maatschappelijke opvang

395.057

Museale voorzieningen slavernijverleden

958

Ondersteunen lokale culturele infrastructuur

149.700

Pilots Roma en Sinti

239

Programmabureau Sociaal domein

100

Regionale opgaven

25.500

Uitstapprogramma prostituees

4.000

Veilige steden

391

Veiligheidshuizen

7.699

Verkiezingen 2021

22.035

Versterken lokale werkgelegenheid Groningen

1.130

Versterking arbeidsmarktregio's

13.756

Versterking omgevingsveiligheidsdiensten

3.825

Voorschoolse voorziening peuters

35.100

Vrouwenopvang

215.560

VTH-taken

46.700

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2020

10.094

  

Totaal

1.444.161

Licence