Base description which applies to whole site

4.1 Overzicht integratie-uitkeringen

Tabel 4 Overzicht integratie-uitkeringen (Bedragen x € 1.000)
 

Uitgaven 2021

Voogdij 18+

731.492

Beschermd wonen

1.488.899

Participatie

1.982.603

Verhoging raadsledenvergoeding kleine gemeenten

10.067

Uitvoeringskosten inburgering

29.521

Wijziging betalingsverloop 2020

2

Stand 2e suppletoire begroting 2021

4.242.584

Licence