Base description which applies to whole site

4.2 Overzicht decentralisatie-uitkeringen

Tabel 5 Overzicht decentralisatie-uitkeringen (Bedragen x € 1.000)
 

Uitgaven 2021

Aanpak discriminatie en bevorderen samenleven

219

Aanpak laaggeletterdheid

5.500

Aanpak lerarentekort G4

4.000

Actieprogramma Dak- en thuisloze jongeren

256

Beeldende kunst en vormgeving

13.500

Bevolkingsdaling

11.245

Bibliotheekmiddelen

1.000

Bodembescherming

16.765

Brede aanpak dak- en thuisloosheid

123.000

BRP centralisering inschrijving vergunninghouders

4.731

Buurtsportcoaches

75.005

Centrale stemopneming

650

City deal

25

Correctie Waterschapswegen (Knelpunten verdeelproblematiek)

3.780

Crisisdienstverlening

48.460

Duurzaam ergoed

500

Einde lening inburgeringsplichtig

3.428

Erfgoed Deal

5.200

Experiment gesloten coffeshopketen

1.378

Faciliteitenbesluit opvangcentra

8.084

Geweld hoort nergens thuis

3.600

Gezond in de stad

24.042

Handhaving quarantaine (covid-19)

3.000

Herindelingsverkiezingen

700

Herorientatie zelfstandigen

6.387

Inkomstenderving gemeenten 2020 (covid-19)

84.381

Jeugd

21.700

Jeugd aan zet

3.090

Jeugdhulp aan kinderen in een AZC

5.100

Kansen voor alle kinderen

85.000

Kerkenvisies

2.800

Koplopergemeenten clientondersteuning

4.628

Landelijke voorziening vreemdelingen

16.400

LHBTI beleid regenboogsteden

1.393

Maatschappelijke begeleiding

20.830

Maatschappelijke opvang

475.857

Mantelzorgbeleid

2.000

Museale voorzieningen slavernijverleden

958

Ondersteunen lokale culturele infrastructuur

149.700

Ongeadresseerde briefstembiljetenveloppen

42

Personen met verward gedrag (VDG)

10.000

Pilots Roma en Sinti

239

Programmabureau Sociaal domein

200

Regionale Energie Strategieën (RES)

3.098

Regionale opgaven

25.500

Stedelijke vernieuwingsgebieden

1.600

Systeemleren (VDG)

5.000

Uitstapprogramma prostituees

4.000

Veilige steden

391

Veiligheidshuizen

7.699

Verdiepingstraject onderwijssegregatie

150

Verkiezingeen 2021

22.035

Versterken aanbod dementie

1.700

Versterken lokale werkgelegenheid Groningen

1.130

Versterking arbeidsmarktregio's

13.756

Versterking omgevingsveiligheidsdiensten

3.825

Voorschoolse voorziening peuters

35.100

Voortzetting pleegzorg AMV's

10.000

Vrouwenopvang

215.755

VTH-taken

46.700

Wijziging betalingsverloop decentralisatie uitkering 2020

10.094

  

Stand 2e suppletoire begroting 2021

1.656.306

Licence