Base description which applies to whole site

Bijlage Specificatie integratie- en decentralisatie-uitkeringen

Tabel 3 Specificatie integratie- en decentralisatie-uitkeringen gemeentefonds 2021 (bedragen x € 1.000)
 

Budget na NJN

Slotwet

Budget totaal

Uitgegeven

Verschil

      

Integratie-uitkeringen

     

Voogdij 18+

731.492

 

731.492

731.492

0

Beschermd wonen

1.488.899

 

1.488.899

1.488.899

0

Participatie

1.982.603

 

1.982.603

1.982.603

0

Verhoging raadsledenvergoeding kleine gemeenten

10.067

 

10.067

10.067

0

Uitvoeringskosten inburgering

29.521

 

29.521

29.521

0

Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen

2

 

2

0

‒ 2

      

SUBTOTAAL IU

4.242.584

0

4.242.584

4.242.582

‒ 2

      
      

Decentralisatie-uitkeringen

     

Aanpak discriminatie en bevorderen samenleven

219

 

219

218

‒ 1

Aanpak laaggeletterdheid

5.500

 

5.500

5.500

0

Aanpak lerarentekort G4

4.000

 

4.000

4.000

0

Actieprogramma Dak- en thuisloze jongeren

256

 

256

256

0

Beeldende kunst en vormgeving

13.500

 

13.500

13.501

1

Bevolkingsdaling

11.245

 

11.245

11.245

‒ 1

Bibliotheekmiddelen

1.000

 

1.000

1.000

0

Bodembescherming

16.765

 

16.765

16.765

0

Brede aanpak dak- en thuisloosheid

123.000

 

123.000

123.000

0

BRP centralisering inschrijving vergunninghouders

4.731

 

4.731

4.731

0

Buurtsportcoaches

75.005

 

75.005

75.004

‒ 1

Centrale stemopneming

650

 

650

650

0

City deal

25

 

25

25

0

Correctie Waterschapswegen (Knelpunten verdeelproblematiek)

3.780

 

3.780

3.780

0

Crisisdienstverlening

48.460

 

48.460

48.460

0

Duurzaam ergoed

500

 

500

500

0

Einde lening inburgeringsplichtig

3.428

 

3.428

3.427

‒ 1

Erfgoed Deal

5.200

 

5.200

5.200

0

Experiment gesloten coffeshopketen

1.378

 

1.378

1.378

‒ 1

Faciliteitenbesluit opvangcentra

8.084

 

8.084

8.084

0

Geweld hoort nergens thuis

3.600

 

3.600

3.600

0

Gezond in de stad

24.042

 

24.042

24.042

0

Handhaving quarantaine (covid-19)

3.000

 

3.000

3.000

0

Herindelingsverkiezingen

700

 

700

699

‒ 1

Herorientatie zelfstandigen

6.387

 

6.387

6.387

0

Inkomstenderving gemeenten 2020 (covid-19)

84.381

 

84.381

84.381

0

Jeugd

21.700

 

21.700

21.700

0

Jeugd aan zet

3.090

 

3.090

3.090

0

Jeugdhulp aan kinderen in een AZC

5.100

 

5.100

5.100

0

Kansen voor alle kinderen

85.000

 

85.000

85.000

0

Kerkenvisies

2.800

 

2.800

2.500

‒ 300

Koplopergemeenten clientondersteuning

4.628

 

4.628

4.628

0

Landelijke voorziening vreemdelingen

16.400

 

16.400

16.400

0

LHBTI beleid regenboogsteden

1.393

 

1.393

1.393

0

Maatschappelijke begeleiding

20.830

 

20.830

20.830

0

Maatschappelijke opvang

475.857

 

475.857

475.857

0

Mantelzorgbeleid

2.000

 

2.000

2.000

0

Museale voorzieningen slavernijverleden

958

 

958

958

0

Ondersteunen lokale culturele infrastructuur

149.700

 

149.700

149.700

0

Ongeadresseerde briefstembiljetenveloppen

42

 

42

42

0

Personen met verward gedrag (VDG)

10.000

 

10.000

10.000

0

Pilots Roma en Sinti

239

 

239

239

0

Programmabureau Sociaal domein

200

 

200

200

0

Regionale Energie Strategieën (RES)

3.098

 

3.098

3.098

0

Regionale opgaven

25.500

 

25.500

25.500

0

Stedelijke vernieuwingsgebieden

1.600

 

1.600

1.600

0

Systeemleren (VDG)

5.000

 

5.000

5.000

0

Uitstapprogramma prostituees

4.000

 

4.000

4.000

0

Veilige steden

391

 

391

391

0

Veiligheidshuizen

7.699

 

7.699

7.699

0

Verdiepingstraject onderwijssegregatie

150

 

150

150

0

Verkiezingeen 2021

22.035

 

22.035

22.035

0

Versterken aanbod dementie

1.700

 

1.700

1.700

0

Versterken lokale werkgelegenheid Groningen

1.130

 

1.130

1.130

0

Versterking arbeidsmarktregio's

13.756

 

13.756

13.756

0

Versterking omgevingsveiligheidsdiensten

3.825

 

3.825

3.825

0

Voorschoolse voorziening peuters

35.100

 

35.100

35.100

0

Voortzetting pleegzorg AMV's

10.000

 

10.000

0

‒ 10.000

Vrouwenopvang

215.755

 

215.755

215.754

‒ 1

VTH-taken

46.700

 

46.700

46.700

0

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen

10.094

‒ 643

9.451

9.383

‒ 68

      

TOTAAL DU

1.656.306

‒ 643

1.655.663

1.645.290

‒ 10.373

      

TOTAAL IU en DU

5.898.890

‒ 643

5.898.247

5.887.872

‒ 10.375

Licence