Base description which applies to whole site
+

Bijlage 2: Moties en toezeggingen in het vergaderjaar 2019/2020

Tabel 31 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties

Datum

Titel

Herkomst

Stand van zaken

10-9-2019

Motie 21 501-20, nr. 1470 - motie-Leijten over informatie over de invulling van Europese en internationale topfuncties

Debat over de Europese Top over EU-banen d.d. 4 september 2019

In behandeling

11-9-2019

Motie 21 501-02, nr. 2042 (gewijzigd) - Van Dam/Sjoerdsma over de beschikbaarheid van de geruilde verdachte voor het strafrechtelijk MH17-onderzoek

VAO RAZ d.d. 12 september 2019

Aan voldaan met brief d.d. 22 oktober 2019

11-9-2019

Motie 21 501-02, nr. 2043 (gewijzigd) - Paternotte/Omtzigt over de reikwijdte en toepassing van de toetsingscyclus rechtsstaat

VAO RAZ d.d. 12 september 2019

Aan voldaan met brief d.d. 20 september 2019

17-9-2019

Motie 28 625, nr. 267 - Motie van het lid Madlener over niet accepteren van een relatieve verslechtering van de inkomenspositie van Nederlandse boeren (overgenomen van LNV)

VAO Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en Nationaal Strategisch Plan d.d. 22-05-2019

In behandeling

22-9-2019

Motie nr. 21 501-20, nr. 1471 - motie-Omtzigt over de klokkenluidersbrief over kinderhandel bij interlandelijke adopties

Debat over de Europese Top over EU-banen d.d. 4 september 2019

Aan voldaan met brief d.d. 12 november 2019

7-10-2019

Motie 33 997, nr. 145 - Van Dam over een vollediger nader feitenonderzoek

Debat over vervolging van vier verdachten voor betrokkenheid bij het neerhalen van MH17

Aan voldaan met brief d.d. 1 mei 2020

7-10-2019

Motie 33 997, nr. 146 - Van Ojik over een betere waarborging van veilige vliegroutes boven conflictgebieden

Debat over vervolging van vier verdachten voor betrokkenheid bij het neerhalen van MH17

In behandeling

9-10-2019

Motie 21 501-02, nr. 2067 (gewijzigd) - Van Helvert c.s. over het met spoed bijeen roepen van de NAVO-raad

VAO RAZ d.d. 10 oktober 2019

Aan voldaan met brief d.d. 10 oktober 2019

9-10-2019

Motie 21 501-02, nr. 2057 - Van Helvert/Van der Graaf over zorgdragen dat Nederland op ministerieel niveau vertegenwoordigd wordt tijdens de aanstaande RBZ en RAZ

VAO RAZ d.d. 10 oktober 2019

Aan voldaan met brief d.d. 11 oktober 2019

9-10-2019

Motie 21 501-02, nr. 2058 - Van der Graaf c.s. over zich met spoed inspannen voor het volledig stopzetten van financiële pre-toetredingssteun aan Turkije

VAO RAZ d.d. 10 oktober 2019

Aan voldaan met brief 14 oktober 2019

9-10-2019

Motie 21 501-02, nr. 2061 - Karabulut over onderzoek naar de betrokkenheid van gewapende groepen Syrië

VAO RBZ d.d. 10 oktober 2019

Aan voldaan met brief 15 oktober 2019

9-10-2019

Motie 21 501-02, nr. 2063 - Van Ojik over opschorten van de militaire samenwerking met Turkije als de militaire operatie in Syrië niet per direct wordt afgebroken

VAO RBZ d.d. 10 oktober 2019

Aan voldaan met brief 15 oktober 2019

9-10-2019

Motie 21 501-02, nr. 2064 - Van Ojik/Ploumen over benadrukken dat het EU-geld van de Turkijedeal voorwaardelijk is aan het opvangen van vluchtelingen binnen de kaders van het VN-vluchtelingenverdrag

VAO RBZ d.d. 10 oktober 2019

Aan voldaan met brief 15 oktober 2019

9-10-2019

Motie 21 501-02, nr. 2065 - Voordewind c.s. over actief pleiten voor stevige sancties nu Turkije Syrië is binnen gevallen

VAO RBZ d.d. 10 oktober 2019

Aan voldaan met brief 14 oktober 2019

9-10-2019

Motie 21 501-02, nr. 2066 - Voordewind c.s. over alle wapenleveranties aan Turkije staken zolang Turkije zich niet terugtrekt uit Syrië

VAO RBZ d.d. 10 oktober 2019

Aan voldaan met brief 14 oktober 2019

8-10-2019

Motie 21 501-02, nr. 2070 - Koopmans c.s. over inzetten op tegenmaatregelen tegen de verantwoordelijken voor mensenrechtenschendingen en andere vergrijpen tegen het internationaal recht

VAO RBZ d.d. 10 oktober 2019

Aan voldaan met brief 15 oktober 2019

15-10-2019

Motie 21 501-20, nr. 1481 - motie-Asscher over de toegang van het mkb tot het Europees Globaliseringsfonds eenvoudiger maken

Debat Europese Top van 17 en 18 oktober 2019, d.d. 15 oktober 2019

Aan voldaan met brief 4 november 2019

15-10-2019

Motie 21 501-20, nr. 1484 - motie-Omtzigt/Bruins over een uitgebreide en diepgaande review door de ECB

Debat Europese Top van 17 en 18 oktober 2019, d.d. 15 oktober 2019

In behandeling

15-10-2019

Motie 21 501-20, nr. 1485 - motie-Omtzigt c.s. over voorstellen doen voor sancties tegen Turkije

Debat Europese Top van 17 en 18 oktober 2019, d.d. 15 oktober 2019

Aan voldaan met brief 22 oktober 2019

15-10-2019

Motie 32 623, nr. 274 (gewijzigd) - Voordewind c.s. over in de huidige situatie geen recht voor Turkije om een beroep te doen op artikel 5 van het NAVO-verdrag

Debat over de Turkse inval in Syrië d.d. 16 oktober 2019

Aan voldaan met brief 1 november 2019

15-10-2019

Motie 32 623, nr. 275 - Voordewind/Van der Staaij over blijvende steun aan de Koerden

Debat over de Turkse inval in Syrië d.d. 16 oktober 2019

Aan voldaan met brief 1 november 2019

15-10-2019

Motie 32 623, nr. 276 - Marijnissen c.s. over in EU-verband komen tot sancties tegen Turkije

Debat over de Turkse inval in Syrië d.d. 16 oktober 2019

Aan voldaan met brief 22 oktober 2019

15-10-2019

Motie 32 623, nr. 278 - Marijnissen c.s. over vrijlating van politieke gevangenen in Turkije

Debat over de Turkse inval in Syrië d.d. 16 oktober 2019

Aan voldaan met brief 1 november 2019

14-10-2019

Motie 32 623, nr. 280 - Van Helvert c.s. over topberaad met Europese leiders en het Witte Huis over sancties tegen Turkije

Debat over de Turkse inval in Syrië d.d. 16 oktober 2019

Aan voldaan met brief 1 november 2019

15-10-2019

Motie 32 623, nr. 281 - Van Helvert c.s. over een artikel 4-consultatie met de NAVO-raad

Debat over de Turkse inval in Syrië d.d. 16 oktober 2019

Aan voldaan met brief 1 november 2019

15-10-2019

Motie 32 623, nr. 282 - Asscher c.s. over een additionele bijdrage voor noodzakelijke hulp aan de ontheemden en vluchtelingen

Debat over de Turkse inval in Syrië d.d. 16 oktober 2019

Aan voldaan met brief 6 december 2019

15-10-2019

Motie 32 623, nr. 283 - Koopmans c.s. over het onmiddellijk stopzetten van de EU-toetredingsonderhandelingen met Turkije

Debat over de Turkse inval in Syrië d.d. 16 oktober 2019

Aan voldaan met brief 22 oktober 2019

15-10-2019

Motie 32 623, nr. 284 - Klaver c.s. over beëindigen van de samenwerking tussen de Europese Investeringsbank en Turkije

Debat over de Turkse inval in Syrië d.d. 16 oktober 2019

Aan voldaan met brief 22 oktober 2019

15-10-2019

Motie 32 623, nr. 285 - Krol over het bewaken van vrijheid van meningsuiting en veiligheid zolang het conflict aanhoudt

Debat over de Turkse inval in Syrië d.d. 16 oktober 2019

Aan voldaan met brief 1 november 2019

15-10-2019

Motie 32 623, nr. 286 - Van Raan c.s. over de bewegingsvrijheid en de toegang van humanitaire organisaties tot de getroffen gebieden waarborgen

Debat over de Turkse inval in Syrië d.d. 16 oktober 2019

Aan voldaan met brief 10 april 2020

5-11-2019

Motie 35 130, nr. 16 - Leijten over het niet scheppen van een precedent met de Rijkswet

Rijkswet inperking gevolgen Brexit d.d. 5 november 2019

In behandeling

5-11-2019

Motie 35 130, nr. 14 - Belhaj c.s. over na aanname van de Rijkswet per direct voorlichting starten

Rijkswet inperking gevolgen Brexit d.d. 5 november 2019

In behandeling

5-11-2019

Motie 35 130, nr. 15 - Belhaj c.s. over in gesprek gaan met vertegenwoordigers van Britten in Nederland

Rijkswet inperking gevolgen Brexit d.d. 5 november 2019

Aan voldaan met brief 14 april 2020

19-11-2019

Motie 35 300-V, nr. 20 - Van Ojik/Ploumen over intensivering van ondersteuning van vreedzame protestbewegingen

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020

Aan voldaan met brief 10 december 2019

19-11-2019

Motie 35 300-V, nr. 23 - Van Helvert/Voordewind over als terroristische organisatie kwalificeren van Ahrar al-Sham

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020

In behandeling

19-11-2019

Motie 35 300-V, nr. 24 - Van Helvert over inspanningen voor het Midden-Oosten Vredesproces

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020

Aan voldaan met brief 26 november 2019

19-11-2019

Motie 35 300-V, nr. 31 - Sjoerdsma c.s. over het belang van een consulaire afdeling

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020

Aan voldaan met brief 15 december 2019

19-11-2019

Motie 35 300-V, nr. 32 - Sjoerdsma c.s. over het opstellen van een nationale Magnitsky-wet

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020

Aan voldaan met brief 16 juni 2020

19-11-2019

Motie 35 300-V, nr. 33 - Sjoerdsma c.s. over persvrijheid, lhbti-rechten en bescherming van religieuze minderheden als speerpunt in de VN-Mensenrechtenraad

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020

Aan voldaan met brief 14 februari 2020

19-11-2019

Motie 35 300-V, nr. 34 - Ploumen/Van Ojik over gecoördineerde bescherming van universele mensenrechten

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020

Aan voldaan met brief 16 juni 2020

19-11-2019

Motie 35 300-V, nr. 35 - Ploumen/Van Ojik over versterking en verbetering van de VN-Mensenrechtenraad

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020

Aan voldaan met brief 16 juni 2020

19-11-2019

Motie 35 300-V, nr. 36 (gewijzigd)- Voordewind over etikettering voor producten uit alle bezette gebieden

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020

Aan voldaan met brief 26 november 2019

19-11-2019

Motie 35 300-V, nr. 37 - Voordewind/Sjoerdsma over het wervingsbeleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020

Aan voldaan met brief 16 december 2019

19-11-2019

Motie 35 300-V, nr. 39 - Van der Staaij/Ploumen over discriminatie van Papoea's aan de kaak blijven stellen

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020

Aan voldaan met brief 7 januari 2020

12-11-2019

Motie 35 3000-X, nr. 44 van de leden Belhaj over het beschermingsbeleid voor tolken

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020

Aan voldaan met brief 18 december 2019

3-12-2019

Motie 27 925, nr. 678 - Belhaj c.s. over onderzoek naar burgerslachtoffers in Hawija in verband met de vergoeding

Debat over bericht dat MP geinformeerd zou zijn over de 70 burgerdoden in Irak

In behandeling

11-12-2019

Motie 21 501 20, nr. 1506 (gewijzigd, was nr. 1495) - de gewijzigde motie-Leijten/Beckerman over zich ervoor inzetten dat de 100 miljard geen subsidiepot voor oude, vervuilende energie wordt

Debat over Europese Top van 12 en 13 december 2019 d.d. 10 december 2019

In behandeling

11-12-2019

Motie 21 501 20, nr. 1496 - de motie-Van Ojik/Asscher over het waarborgen van de vrijheid van artistieke expressie

Debat over Europese Top van 12 en 13 december 2019 d.d. 10 december 2019

Aan voldaan met brief 25 juni 2020

11-12-2019

Motie 21 501 20, nr. 1497 - de motie-Verhoeven/Omtzigt over de deplorabele staat van de rechtsstaat in Malta aan de orde stellen

Debat over Europese Top van 12 en 13 december 2019 d.d. 10 december 2019

Aan voldaan met brief 16 december 2019

11-12-2019

Motie 21 501-20, nr. 1504 - de motie-Bisschop over het meewegen van subsidiariteit en proportionaliteit bij de beoordeling van de Green Deal

Debat over Europese Top van 12 en 13 december 2019 d.d. 10 december 2019

In behandeling

11-12-2019

Motie 21 501 20, nr. 1505 - de motie-Omtzigt over het opnemen van voorstellen voor meer transparantie in het werkprogramma van de Commissie en de eurogroep

Debat over Europese Top van 12 en 13 december 2019 d.d. 10 december 2019

Aan voldaan met brief 14 februari 2020

17-12-2019

Motie 35 300-V, nr. 26 - motie van het lid Karabulut over een gesprek met de Syrian Democratic Council over vrede in Syrië

Vaststelling begrotingsstaat Ministerie van Buitenlandse Zaken 2020 d.d. 14 november 2019

Aan voldaan met brief 31 maart 2020

17-12-2019

Motie 21 501-20, nr. 1494 (gewijzigd) - motie-Leijten over een alternatief voor de huidige methodologie omtrent uitbreiding

Debat over Europese Top van 12 en 13 december 2019 d.d. 10 december 2019

In behandeling

17-12-2019

Motie 33 783, nr. 36 - Ploumen c.s. over het grove optreden van de Iraanse autoriteiten stevig veroordelen

VAO Iran d.d. 12 december 2019

Aan voldaan met brief 9 januari 2020

17-12-2019

Motie 33 783, nr. 37 - Van Ojik c.s. over het actief volgen van processen tegen mensenrechtenverdedigers in Iran

VAO Iran d.d. 12 december 2019

Aan voldaan met brief 9 januari 2020

17-12-2019

Motie 33 783, nr. 38 - Sjoerdsma c.s. over onderzoeken of informatie afkomstig uit inlichtingen openbaar kan worden gemaakt ten behoeve van een strafzaak

VAO Iran d.d. 12 december 2019

Aan voldaan met brief 9 januari 2020

17-12-2019

Motie 33 783, nr. 40 - Karabulut c.s. over vrijlating van alle politieke gevangenen in Iran

VAO Iran d.d. 12 december 2019

Motie bevat geen verzoek aan het Kabinet.

17-12-2019

Motie 33 694, nr. 54 - motie-Verhoeven over internationale coördinatie van politieke attributie van cyberaanvallen

VSO Internationale rechtsorde in het digitale domein d.d. 12 december 2019

In behandeling

20-12-2019

Motie 29 521, nr. 391 (gewijzigd) - Van Ojik c.s. over een nieuwe maritieme component voor de Sophia-missie

Debat over de Nederlandse bijdrage ter versterking van de maritieme veiligheid in de Golfregio d.d. 19 december 2019

In behandeling

20-12-2019

Motie 29 521, nr. 392 - Sjoerdsma c.s. over een zo breed mogelijke politieke en militaire steun van Europese lidstaten voor de missie in de straat van Hormuz

Debat over de Nederlandse bijdrage ter versterking van de maritieme veiligheid in de Golfregio d.d. 19 december 2019

Aan voldaan met brief 20 mei 2020

20-12-2019

Motie 27 925, nr. 684 - Sjoerdsma c.s. over zich uitspreken tegen het geweld jegens demonstranten

Debat over de Nederlandse bijdrage aan anti-ISIS coalitie en veiligheidsinzet in Irak in 2020 en 2021 d.d. 19 december 2019

Aan voldaan met brief 20 mei 2020

16-1-2020

Motie 21 501-02, nr. 2107 (gewijzigd) - De Roon over een veroordeling van Iran voor het doden van protesterende burgers

VAO RBZ d.d. 15 januari 2020

Aan voldaan met brief 4 maart 2020

4-2-2020

Motie 32 735, nr. 275 - Kuzu over het veroordelen van de onderdrukking van de Oeigoeren door de Chinese overheid

Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang d.d. 29 januari 2020

In behandeling

4-2-2020

Motie 32 735, nr. 276 - Kuzu over oproepen tot het sluiten van de heropvoedingskampen voor Oeigoeren

Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang d.d. 29 januari 2020

In behandeling

4-2-2020

Motie 32 735, nr. 279 (gewijzigd) - de gewijzigde motie-Koopmans c.s. over een gemeenschappelijke Europese positie inzake de situatie van de Oeigoeren

Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang d.d. 29 januari 2020

Aan voldaan met brief 3 juni 2020

4-2-2020

Motie 32 735, nr. 281 - Van Helvert c.s. over pleiten voor internationaal onderzoek naar dwangarbeid in Xinjiang

Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang d.d. 29 januari 2020

In behandeling

11-2-2020

Motie 27 925, nr. 699 - Bosman c.s. over standaard een onafhankelijke partij betrekken bij de uitvoering van eindevaluaties

Debat over bericht dat de Amerikaanse bevolking jarenlang door de VS is misleid over de oorlog in Afghanistan d.d. 6 februari 2020

Aan voldaan met brief 20 mei 2020

19-2-2020

Motie 21 501 20, nr. 1514 - motie-Asscher/Van Ojik over blijvende EU-inzet voor fatsoenlijke opvang van Syrische vluchtelingen in de regio

Debat over de buitengewone Europese Top van 20 februari 2020 d.d. 18 februari 2020

In behandeling

19-2-2020

Motie 21 501 20, nr. 1515 - motie-Van der Graaf c.s. over de ontvangst van EU-middelen koppelen aan naleving van rechtsstatelijkheidsbeginselen

Debat over de buitengewone Europese Top van 20 februari 2020 d.d. 18 februari 2020

In behandeling

19-2-2020

Motie 21 501 20, nr. 1516 - motie-Omtzigt over het niet aanvullen van tekorten in het pensioenfonds voor Europarlementariërs

Debat over de buitengewone Europese Top van 20 februari 2020 d.d. 18 februari 2020

In behandeling

19-2-2020

Motie 21 501 20, nr. 1519 - motie-Baudet over niet akkoord gaan met het schrappen van de korting op de EU-bijdrage

Debat over de buitengewone Europese Top van 20 februari 2020 d.d. 18 februari 2020

In behandeling

7-5-2020

Motie 21 501-20, nr. 1532 (gewijzigd) - Van der Graaf/Anne Mulder over een gedetailleerde hervormingsagenda voor de landen op de Westelijke Balkan

Notaoverleg over de Europese Top d.d. 6 mei 2020

In behandeling

19-5-2020

Motie 21 501-20, nr. 1531 (gewijzigd) motie-Omtzigt/Bouali over een gezamenlijk EU-standpunt in de WHO over een onafhankelijk onderzoek naar de uitbraak van COVID19

Notaoverleg over de Europese Top d.d. 6 mei 2020

Aan voldaan met brief 20 mei 2020

11-6-2020

Motie 21 501-02, nr. 2172 motie-Van Helvert/Koopmans over de Amerikaanse regering deelgenoot maken van de Europese reacties tegen racisme en discriminatie

VAO RBZ d.d. 10 juni 2020

Aan voldaan met brief 18 juni 2020

18-6-2020

Motie 21 502-20, nr. 1549 motie-Van Ojik over middelen uit de toekomstige herstelprogramma’s niet besteden aan economische activiteiten gelieerd aan fossiele brandstoffen

Debat over Europese Top van 19 juni 2020 d.d. 17 juni 2020

In behandeling

18-6-2020

Motie 21 501-20, nr. 1553 (gewijzigd) gewijzigde motie-Omtzigt c.s. over behoud van werkgelegenheid bij Vredestein/Apollo in Enschede

Debat over Europese Top van 19 juni 2020 d.d. 17 juni 2020

In behandeling

23-6-2020

Motie 35 470-VI, nr. 11 motie Van Nispen c.s. over het overbrengen van de heer Singh naar Nederland

Wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet 2019 vh ministerie voor Justitie & Veiligheid

In behandeling

30-6-2020

Motie 32 735, nr. 290 - Van Ojik over de effectiviteit van het mensenrechtenbeleid in relatie met China

Notaoverleg over de Mensenrechtenrapportage d.d. 22 juni 2020

In behandeling

30-6-2020

Motie 32 735, nr. 291 - Van Ojik c.s. over de noodmaatregelen intrekken wanneer de volksgezondheid dat toelaat

Notaoverleg over de Mensenrechtenrapportage d.d. 22 juni 2020

In behandeling

30-6-2020

Motie 32 735, nr. 297 - Ploumen c.s. over en inclusieve politieke oplossing voor het conflict in Jemen

Notaoverleg over de Mensenrechtenrapportage d.d. 22 juni 2020

In behandeling

30-6-2020

Motie 32 735, nr. 301 - Karabulut c.s. over maatregelen indien Israël overgaat tot annexatie van Palestijns gebied

Notaoverleg over de Mensenrechtenrapportage d.d. 22 juni 2020

Aan voldaan met brief 6 juli 2020

30-6-2020

Motie 32 735, nr. 303 (gewijzigd) - Voordewind/Van Helvert over een quick scan naar de positie van christenen en andere religieuze minderheden

Notaoverleg over de Mensenrechtenrapportage d.d. 22 juni 2020

In behandeling

2-7-2020

Motie 35 403, nr. 3 - motie-Omtzigt over deelname aan de transparantieconferentie van de Venetië-Commissie

Notaoverleg Staat van de Europese Unie 2020 d.d. 29 juni 2020

In behandeling

2-7-2020

Motie 35 403, nr. 4 - motie-Jetten/Van Ojik over voortzetting van de artikel 7-procedure tegen Polen en Hongarije

Notaoverleg Staat van de Europese Unie 2020 d.d. 29 juni 2020

In behandeling

2-7-2020

Motie 35 403, nr. 10 - motie-Bisschop over de naleving van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid

Notaoverleg Staat van de Europese Unie 2020 d.d. 29 juni 2020

In behandeling

2-7-2020

Motie 32 735, nr. 306 (gewijzigd, was nr. 298 en nader gewijzigd, was nr. 305) - motie Van Helvert/Voordewind over een stevig mandaat voor een nieuwe EU-religiegezant

Notaoverleg over de Mensenrechtenrapportage d.d. 22 juni 2020

In behandeling

3-7-2020

Motie 33 783, nr. 43 - Sjoerdsma c.s. over een strategische dialoog tussen de Verenigde Staten en Rusland

VAO Kernwapenbeleid d.d. 2 juli 2020

In behandeling

2-7-2020

Motie 29 665, nr. 388 - Kröger/Paternotte over de Kamer informeren over het kader reisadviezen voor gebieden met een verhoogd risico op Corona verspreiding

VSO Luchtvaartonderwerpen

In behandeling

Tabel 32 Door bewindslieden gedane toezeggingen

Datum

Titel

Herkomst

Stand van zaken

10-9-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om in een fiche terug te komen op de financiële aanspraken van Nederland op fondsen van de Europese Commissie in het geval van een no-dealbrexit (aan de commissie)

AO RAZ d.d. 10 september 2019

Aan voldaan met brief 27 september 2019

10-9-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om in het verslag van de RAZ dd 16 september 2019 terug te komen of het rechtsstaattoetsingmechanisme.

AO RAZ d.d. 10 september 2019

Aan voldaan met brief 20 september 2019

10-9-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om schriftelijk in het verslag van de RAZ dd 16 september 2019 terug te komen, in afstemming met de minister van Defensie en de minister van Economische Zaken en Klimaat, op het gelijke speelveld in de Europese Unie voor de defensie-industrie (aan het lid Bosman VVD)

AO RAZ d.d. 10 september 2019

Aan voldaan met brief 20 september 2019

11-10-2018

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om elk jaar opnieuw het postennetwerk te bekijken

AO Postennet op 17 oktober 2018

Aan voldaan met brief 15 december 2019

10-9-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om een reactie op uitspraken Netanyahu over annexatie Westoever

AO AVVN d.d. 10 september 2019

Aan voldaan met brief 11 september 2019

10-9-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de Kamer schriftelijk te informeren over onderzoeken die lopen en zijn afgerond over de gewelddadigheden bij de grens van Gaza

AO AVVN d.d. 10 september 2019

Aan voldaan met brief 25 september 2019

30-9-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om schriftelijk te reageren op het voorstel van de leden Ouwehand en Van Raan over een internationale waarnemingsmissie naar China om toe te zien op het ruimen van varkens als maatregel tegen de varkenspest

Notaoverleg Chinastrategie d.d. 30 september 2019

Aan voldaan met brief 9 oktober 2019

4-10-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om schriftelijk terug te komen op de benoemingen van Nederlandse ambtenaren in Europese Commissie en daarvoor een plan te maken

AO Nederlandse belangbehartiging in de EU d.d. 3 oktober 2019

Aan voldaan met brief 6 maart 2020

4-10-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om terug te komen op de inzet om transparantie op te nemen in het werkprogramma van de nieuwe Europese Commissie

AO Nederlandse belangbehartiging in de EU d.d. 3 oktober 2019

Aan voldaan met brief 15 oktober 2019

4-10-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om schriftelijk terug te komen op impact assessments bij EU-voorstellen

AO Nederlandse belangbehartiging in de EU d.d. 3 oktober 2019

Aan voldaan met brief 21 februari 2020

4-10-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om schriftelijk terug te komen op de aanwezigheid van de minister van Buitenlandse Zaken bij de Raden in 2018

AO Nederlandse belangbehartiging in de EU d.d. 3 oktober 2019

Aan voldaan met brief 10 oktober 2019

4-10-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om oproep te doen aan collega-ministers om zelf aanwezig te zijn bij (vak)Raden

AO Nederlandse belangbehartiging in de EU d.d. 3 oktober 2019

Aan voldaan met brief 17 oktober 2019

4-10-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om terug te komen op de geslaagde lobby om het EMA naar Nederland te halen om daaruit lessen te trekken

AO Nederlandse belangbehartiging in de EU d.d. 3 oktober 2019

Aan voldaan met brief 8 november 2019

4-10-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om vooraf aan een Raad aan te geven wie namens het kabinet aanwezig is bij de Raad. Indien de minister niet aanwezig kan zijn geeft hij/zij aan wat hiervoor de reden is.

AO Nederlandse belangbehartiging in de EU d.d. 3 oktober 2019

Blijvende verplichting, in behandeling.

4-10-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om in de geannoteerde agenda van de RAZ op 15 oktober in te gaan op de budgettaire elementen in de MFK-voorstellen die op de agenda staan

AO Nederlandse belangbehartiging in de EU d.d. 3 oktober 2019

Aan voldaan met brief 4 oktober 2019

4-10-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om schriftelijk terug te komen op de ervaringen van andere landen met een ‘eigen’ ontmoetingspunt in Brussel (Holland Huis)

AO Nederlandse belangbehartiging in de EU d.d. 3 oktober 2019

Aan voldaan met brief 2 maart 2020

3-10-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om schriftelijk terug te komen op de vraag over het Australische model, dat als inspiratie kan dienen voor het inrichten van een meldpunt voor Iraniërs in Nederland die zich bedreigd voelen

AO Iran d.d. 3 oktober 2019

Aan voldaan met brief 13 november 2019

9-10-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de Kamer schriftelijk te informeren of een andere minister hem kan vervangen bij de RBZ van 14 oktober en de RAZ van 15 oktober

AO RBZ d.d. 8 oktober 2019

Aan voldaan met brief 14 oktober 2019 en brief 15 oktober 2019

9-10-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om na te gaan hoe hij de Kamer kan informeren over consulaire kwestie in Melilla

AO RBZ d.d. 8 oktober 2019

Aan voldaan met brief 13 november 2019

14-10-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te vragen schriftelijk terug te komen op stand van zaken bij de NVWA betreffende voorbereiding op evt. no-deal Brexit.

AO RAZ van 15 oktober 2019 d.d. 8 oktober 2019

Aan voldaan met brief 22 oktober 2019

14-10-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om nogmaals de zaak omtrent klokkenluider Post bij de Europese Commissie aan te kaarten en te zoeken naar een mogelijke oplossing en aan de Kamer stand van zaken betreffende de zaak Post binnen twee weken terug te koppelen

AO RAZ van 15 oktober 2019 d.d. 8 oktober 2019

Aan voldaan met brief 12 november 2019

14-10-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om later, als onderdeel van het informeren van de Kamer betreffende de MFK-onderhandelingen, terug te komen op de Europese Vredesfaciliteit

AO RAZ van 15 oktober 2019 d.d. 8 oktober 2019

Aan voldaan met brief 8 november 2019

15-10-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de tekst van de kerngroep, waar Nederland onderdeel van uitmaakt, voor de ontwikkeling van internationale standaarden over inzet van drones voor de begrotingsbehandeling aan de Kamer te sturen

AO Technologische nieuwe wapensystemen d.d. 3 oktober 2019

Aan voldaan met brief 13 november 2019

15-10-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de Kamer te informeren over de te organiseren conferentie over de inzet van drones

AO Technologische nieuwe wapensystemen d.d. 3 oktober 2019

Aan voldaan met brief 6 december 2019

17-10-2019

Toezegging van de minister-president; de minister van Buitenlandse Zaken zal een Kamerbrief over EIB exposure in Turkije en over geldstromen van EU naar Turkije delen.

Plenair debat Turkse inval Syrië d.d. 16 oktober 2019

Aan voldaan met brief 1 november 2019

17-10-2019

Toezegging van de minister-president; Nederland zal binnen NAVO/bij SG NAVO nagaan of inroepen art. 4 voor de hand ligt. Indien uit sondering blijkt dat beroep op art. 4 Nederlandse positie binnen NAVO ondermijnt of niet bijdraagt aan het doel, dan zal de minister-president dit aan Kamer melden

Plenair debat Turkse inval Syrië d.d. 16 oktober 2019

Aan voldaan met brief 1 november 2019

17-10-2019

Toezegging van de minister-president om de Kamer voor kerst vertrouwelijk te informeren over verzoek uit motie Karabulut

Plenair debat Turkse inval Syrië d.d. 16 oktober 2019

Aan voldaan met brief 17 december 2019

15-11-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de Kamer schriftelijk te informeren over mogelijke juridische consequenties indien het Verenigd Koninkrijk geen Eurocommissaris in de nieuwe Europese Commissie zou afvaardigen

AO RAZ d.d. 14 november 2019

Aan voldaan met brief 25 november 2019

15-11-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken dat de Kamer schriftelijk antwoord ontvangt van het kabinet op de vragen m.b.t. de paspoortverstrekking door Cyprus en Malta aan personen die een risico voor de nationale veiligheid vormen

AO RAZ d.d. 14 november 2019

In behandeling

15-11-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om voor 19 november 2019 schriftelijk terug te komen op de motie Van der Staaij en Ploumen over de achtergestelde situatie van de Papoea's

2e termijn begrotingsbehandeling BZ d.d. 14 november 2019

Aan voldaan met brief 18 november 2019

20-11-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de Kamer in jaarlijkse Mensenrechtennota te informeren over speciaal gezant voor godsdienstvrijheid en vrijheid van levensovertuiging.

Debat BZ begrotingsbehandeling d.d. 14 november 2019

Aan voldaan met brief 16 juni 2020

20-11-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om in december een brief sturen over die investering in het postennet, waarbij hij ook zal aangeven welke ambassadekantoren hij wilt omvormen tot ambassades

Debat BZ begrotingsbehandeling d.d. 14 november 2019

Aan voldaan met brief 15 december 2019

20-11-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om in een brief terugkomen op de vraag of hij contact heeft om te kijken of Nederland met soortgelijke landen deel kan gaan nemen aan de procedure die Gambia is gestart tegenover Myanmar

Debat BZ begrotingsbehandeling d.d. 14 november 2019

Aan voldaan met brief 9 december 2019

20-11-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om binnen een maand de uitkomst van de verkenning naar de mogelijkheden of Syriëgangers uit Nederland in Syrië door lokale Syrisch-Koerdische autoriteiten berecht kunnen worden, aan de Kamer te sturen

Debat BZ begrotingsbehandeling d.d. 14 november 2019

Aan voldaan met brief 16 december 2019

20-11-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de Kamer te informeren als Nederland wordt uitgenodigd voor de G-20

Debat BZ begrotingsbehandeling d.d. 14 november 2019

Nederland was niet uitgenodigd

7-11-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken, gedaan door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, om de Kamer een brief te sturen over de visumcode

AO Vreemdelingen- en Asielbeleid d.d. 7 november 2019

Aan voldaan met brief 18 december 2019

27-11-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om in de RBZ op te brengen hoe EU protestbewegingen kan ondersteunen in landen waar geen sprake is van democratische rechtsstaat

AO RBZ d.d. 27 november 2019

Aan voldaan met brief 10 december 2019

27-11-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om in Mensenrechtenrapportage volgend jaar in te gaan op wijze hoe Nederland follow-up geeft aan Istanbul proces

AO RBZ d.d. 27 november 2019

Aan voldaan met brief 16 juni 2020

27-11-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om verslag te doen over anti-ISIS conferentie aan de Kamer via het verslag RBZ

AO RBZ d.d. 27 november 2019

Aan voldaan met brief 10 december 2019

11-12-2019

Toezegging van de minister-president om in het verslag ER een appreciatie mee te nemen van de European Green Deal

Debat Europese Top op 12 en 13 december d.d. 10 december 2019

Aan voldaan met brief 16 december 2019

19-12-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om voor de zomer een verslag over de verkenning van eventuele inzet van EU Battle Group voor VN-missies aan de Kamer te sturen

AO Nederlandse bijdrage ter versterking van de maritieme veiligheid in de Golfregio d.d. 18 december 2019

In behandeling

18-12-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om aparte artikel 100-brieven over andere eventuele missies, genoemd in de samenhangbrief, aan de Kamer te sturen

AO Nederlandse bijdrage ter versterking van de maritieme veiligheid in de Golfregio d.d. 18 december 2019

In behandeling

18-12-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de kosten van de Nederlandse deelname in aandelenkapitaal INSTEX met de Kamer te delen

AO Nederlandse bijdrage ter versterking van de maritieme veiligheid in de Golfregio d.d. 18 december 2019

Aan voldaan met brief 23 januari 2020

2-12-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om in de Staat van het Consulaire informatie op te nemen over Franse systeem van betrokkenheid Franse burgers in het buitenland bij totstandkoming van wetgeving

AO consulaire dienstverlening d.d. 2 december 2019

Aan voldaan met brief 19 juni 2020

2-12-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om in de Staat van Consulaire in te gaan op onderzoek naar dienstverlening aan gedetineerden in het buitenland

AO consulaire dienstverlening d.d. 2 december 2019

Aan voldaan met brief 19 juni 2020

18-12-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om voor vertrek fregat (eind januari) een aanvullende brief te sturen met een update en antwoorden op vragen over o.a. diplomatieke spoor, tolken, luchtsteun door VS en Frankrijk en besprekingen over operatie Sophia

AO Nederlandse bijdrage ter versterking van de maritieme veiligheid in de Golfregio d.d. 18 december 2019

Aan voldaan met brief 24 januari 2020

18-12-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om contact op te nemen met de minister van Justitie en Veiligheid over de dreiging voor Iraniërs in Nederland

AO Nederlandse bijdrage ter versterking van de maritieme veiligheid in de Golfregio d.d. 18 december 2019

In behandeling

2-12-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de Kamer nog dit jaar (2019) de uitkomst van onderzoek naar digitalisering paspoortaanvragen toe te sturen

AO consulaire dienstverlening d.d. 2 december 2019

Aan voldaan met brief 10 december 2019

19-12-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om probleem met fake accounts van bedreigde vrouwen aan de orde te stellen in overleg met sociale media bedrijven en de Kamer over de uitkomst te informeren

AO Nederlandse bijdrage aan anti-ISIS coalitie en veiligheidsinzet in Irak in 2020 en 2021 d.d. 19 december 2019

Aan voldaan met brief 20 mei 2020

2-12-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken dat Kamerleden worden betroken bij jaarlijks Global Forum

AO consulaire dienstverlening d.d. 2 december 2019

In behandeling

2-12-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om een Kabinetsreactie op Rand rapport over consulaire dienstverlening op te nemen in Staat van het Consulaire

AO consulaire dienstverlening d.d. 2 december 2019

Aan voldaan met brief 19 juni 2020

19-12-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de Kamer in voortgangsrapportage (in het voorjaar) te informeren over ontwikkelingen bij trainingen, veranderingen in behoeftes, optreden van Iraakse veiligheidstroepen tegen demonstraties en burgerbevolking, en inzet trainingsmissie

AO Nederlandse bijdrage aan anti-ISIS coalitie en veiligheidsinzet in Irak in 2020 en 2021 d.d. 19 december 2019

In behandeling

2-12-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken dat genitale verminking ook wordt betrokken in overheidscampagne over huwelijksdwang

AO consulaire dienstverlening d.d. 2 december 2019

Aan voldaan met brief 18 februari 2020

2-12-2019

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken dat cijfers over opkomst stembureaus op ambassade de Kamer worden toegezonden

AO consulaire dienstverlening d.d. 2 december 2019

Aan voldaan met brief 15 mei 2020

15-1-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om bij de Europese Commissie te blijven benadrukken om een database van lidstaatopties beschikbaar te maken

AO EU-informatievoorziening d.d. 15 januari 2020

In behandeling

15-1-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om na ommekomst van de Mededeling schriftelijk terug te komen op de informatieafspraken over de Conferentie van de Toekomst van Europa

AO EU-informatievoorziening d.d. 15 januari 2020

In behandeling

15-1-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om, als het beroep in de nieuwe De Capitani-zaak is gepubliceerd, schriftelijk terug te komen op de procedure van het beroep en of het kabinet voornemens is te interveniëren in de nieuwe zaak

AO EU-informatievoorziening d.d. 15 januari 2020

In behandeling

15-1-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om per onderdeel van de voorstellen uit het COSAC-paper opening up closed doors" een stand van zaken te geven in de agenda voor RAZ van 25 februari 2020

AO EU-informatievoorziening d.d. 15 januari 2020

Aan voldaan met brief 14 februari 2020

12-2-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om binnen een paar weken een brief te sturen over mogelijkheden voor berechting van buitenlandse IS-strijders door de SDF

Mondeling vragenuur d.d. 11 februari 2020

Aan voldaan met brief 31 maart 2020

7-2-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om aan de Kamer te rapporteren over bespreking in Ministerraad van het belang dat ambtenaren vrijelijk moeten kunnen rapporteren en wat daarmee eventueel wordt gedaan

Debat Afghanistan d.d. 6 februari 2020

Aan voldaan met brief 6 juli 2020

7-2-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om bij toekomstige missies vooraf duidelijk te maken hoe de voortgang van de missie zal worden gemeten en in art.100 brieven standaard een paragraaf opnemen waarin de aandachtspunten en risico's worden benoemd en de maatregelen om die te beperken

Debat Afghanistan d.d. 6 februari 2020

Aan voldaan met brief 20 mei 2020

7-2-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om tijdens het opwerktraject van missies nadrukkelijk stil te bij het belang van transparant rapporteren

Debat Afghanistan d.d. 6 februari 2020

In behandeling

7-2-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om terug te komen op de mogelijkheid van tussentijdse evaluatie om tussentijdse bijsturen mogelijk te maken

Debat Afghanistan d.d. 6 februari 2020

Aan voldaan met brief 20 mei 2020

30-1-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om brief aan Kamer te sturen over samenwerking KPN-Tencent en inkoopbeleid overheid

Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang d.d. 29 januari 2020

Aan voldaan met brief 10 april 2020

30-1-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de Kamer te informeren over zijn gesprek met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over exportrestricties

Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang d.d. 29 januari 2020

Aan voldaan met brief 4 februari 2020

30-1-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de Kamer voorafgaand aan de NPV Toetsingsconferentie te informeren over de laatste stand van zaken van de Nederlandse inzet

AO Kernwapenbeleid d.d. 29 januari 2020

In behandeling

30-1-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om zodra het vervolg op de Clingendael-studie over nucleaire risicobeperking afgerond is, deze aan de Kamer wordt toegezonden, naar verwachting deze zomer

AO Kernwapenbeleid d.d. 29 januari 2020

Aan voldaan met brief 6 juli 2020

30-1-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om schriftelijk terug te komen op de verdere stappen die worden gezet om de verspreiding van nieuwe massavernietingswapens te voorkomen. Dit gebeurt na de zomer

AO Kernwapenbeleid d.d. 29 januari 2020

In behandeling

18-2-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om schriftelijk terug te komen op het onderzoek van het Verwey-Jonkerinstituut in de verhouding tot het SCP-onderzoek en in relatie tot de Conferentie over de Toekomst van Europa

AO RAZ d.d. 18 februari 2020

In behandeling

12-2-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de nieuwe Polaire Strategie voor het eind van het jaar aan de Kamer toe te sturen en te consulteren met stakeholders (oa Rotterdamse Haven)

AO Nederlandse Polaire Strategie d.d. 11 februari 2020

In behandeling

12-2-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om schriftelijk terug te komen op de vraag over de «duurzame bijsluiter»

AO Nederlandse Polaire Strategie d.d. 11 februari 2020

Aan voldaan met brief 21 april 2020

28-2-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken (overgenomen van de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties) om de Kamer schriftelijk op de hoogte te houden van de voortgang in het dossier grensvaststelling Oyster Pond

AO Sint Maarten d.d. 5 december 2019

In behandeling

4-3-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om schriftelijk terug te komen op de vraag over de definitie van 'conflict gerelateerde

AO Jemen d.d. 4 maart 2020

Aan voldaan met brief 10 maart 2020

4-3-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de Kamer te informeren over de besteding van het bedrag aan Griekenland voor migratie- en grensmanagement

AO RBZ Gymnich d.d. 4 maart 2020

Aan voldaan met brief 10 maart 2020

18-3-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken (overgenomen van de minister-president) dat de website van Buitenlandse Zaken constant up to date wordt gehouden

Debat inzake de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 18 maart 2020

Aan voldaan met brief 24 maart 2020

18-3-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de Kamer op korte termijn per brief te informeren over de luchtdefensiesteun van de NAVO aan Turkije

AO RBZ Gymnich d.d. 4 maart 2020

Aan voldaan met brief 10 maart 2020

6-5-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de Kamer te informeren over de dekking en uitwerking van het steunpakket voor de Westelijke Balkan, zodra deze informatie bekend is

Notaoverleg Europese Top op 6 mei 2020 d.d. 4 mei 2020

In behandeling

6-5-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om schriftelijk terug te komen op het onderwerp transparantie in relatie tot videovergaderingen van de (Europese) Raad, meer in het bijzonder t.a.v. de wetgevende taak van en besluitvorming door de (Europese) Raad

Notaoverleg Europese Top op 6 mei 2020 d.d. 4 mei 2020

Aan voldaan met brief 18 mei 2020

6-5-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de kabinetsappreciatie van het nog te publiceren nieuwe MFK-voorstel aan de Kamer toe te zenden voordat er in de (Europese) Raad over wordt gesproken, inclusief een beoordeling van de nettobetalerspositie

Notaoverleg Europese Top op 6 mei 2020 d.d. 4 mei 2020

Aan voldaan met brief 9 juni 2020

6-5-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te verzoeken om een overzicht van de effectieve pensioenleeftijden in de publieke sector van EU-lidstaten aan de Kamer toe te zenden

Notaoverleg Europese Top op 6 mei 2020 d.d. 4 mei 2020

In behandeling

6-5-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om, na overleg met de minister van Economische Zaken en Klimaat, in het verslag van de Europese top terug te komen op de vraag of Nederland wel of niet instemt met gedelegeerde handelingen in de Europese Green Deal

Notaoverleg Europese Top op 6 mei 2020 d.d. 4 mei 2020

In behandeling

6-5-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te verzoeken om de gestelde vragen over de productie, beschikbaarheid en verdeling van coronavaccins in Europa schriftelijk te beantwoorden

Notaoverleg Europese Top op 6 mei 2020 d.d. 4 mei 2020

In behandeling

6-5-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de Kamer schriftelijk te informeren over de kabinetsappreciatie van de motie-Omtzigt/Bouali inzake medewerking van China aan COVID19-onderzoek, zo mogelijk voor de stemmingen op donderdag 7 mei 2020

Notaoverleg Europese Top op 6 mei 2020 d.d. 4 mei 2020

In behandeling

10-6-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de Kamer een appreciatie te sturen van het Belgisch-Ierse voorstel om een koppeling te leggen tussen de Brexit-kosten en het MFK/herstelpakket

AO RAZ d.d. 10 juni 2020

In behandeling

10-6-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de Kamer tegen het einde van het zomerreces een brief te sturen over de gevolgen en maatregelen met betrekking tot het einde van de overgangsperiode, inclusief de leveringszekerheid van medicijnen

AO RAZ d.d. 10 juni 2020

In behandeling

10-6-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de Kamer in het verslag van de aanstaande Raad Algemene Zaken te informeren over het nieuwe trio-voorzitterschapsprogramma en de kabinetsappreciatie daarvan

AO RAZ d.d. 10 juni 2020

Aan voldaan met brief 19 juni 2020

28-5-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de Kamer te informeren zodra informatie wordt ontvangen van Venezuela over vermeende betrokkenheid Aruba bij couppoging Venezuela

AO RBZ d.d. 28 mei 2020

Aan voldaan met brief 18 juni 2020

23-6-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de Kamer dit najaar te informeren over de voortgang van het proces van het Internationaal Gerechtshof tegen Myanmar dat is aangespannen door Gambia, incl. Nederlandse inspanningen daarbij

Notaoverleg Mensenrechtenrapportage d.d. 22 juni 2020

In behandeling

23-6-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om in de zomer schriftelijk terug te komen op het overleg met de nationale en internationale sportbonden over mensenrechten m.b.t. Qatar

Notaoverleg Mensenrechtenrapportage d.d. 22 juni 2020

In behandeling

23-6-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om schriftelijk terug te komen op de vraag of surveillanceapparatuur in de categorie dual use-goederen valt

Notaoverleg Mensenrechtenrapportage d.d. 22 juni 2020

In behandeling

23-6-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de Kamer voorafgaand aan de begrotingsbehandeling schriftelijk te informeren over de besteding van de gelden aan persvrijheid

Notaoverleg Mensenrechtenrapportage d.d. 22 juni 2020

In behandeling

23-6-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de Kamer schriftelijk te informeren over de stand van zaken t.a.v. noodhulp aan de Rohingya

Notaoverleg Mensenrechtenrapportage d.d. 22 juni 2020

In behandeling

23-6-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om een schriftelijke reactie te geven op de aangehouden motie 32 735, nr. 293 vh lid Kuzu en de aangehouden motie 32 735, nr. 299 vh lid Van Helvert

Notaoverleg Mensenrechtenrapportage d.d. 22 juni 2020

In behandeling

23-6-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om voorafgaand aan de begrotingsbehandeling schriftelijk terug te komen op de balans in de bestedingen vd middelen over de zes focusgebieden vh mensenrechtenbeleid

Notaoverleg Mensenrechtenrapportage d.d. 22 juni 2020

In behandeling

23-6-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om schriftelijk te reageren over Nederlandse inspanningen in reactie op de uitspraak van president Erdogan als het gaat om de vervolging van eenieder die bepleit de Armeense genocide te erkennen

Notaoverleg Mensenrechtenrapportage d.d. 22 juni 2020

In behandeling

23-6-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om in het najaar de Kamer schriftelijk te informeren over de voortgang van de ratificatie van het verdrag tegen orgaanhandel

Notaoverleg Mensenrechtenrapportage d.d. 22 juni 2020

In behandeling

30-6-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om uiterlijk 10 juli 2020 een schriftelijke reactie te geven op het Deense voorbeeld inzake het laten overkomen van langeafstandspartners

Notaoverleg Consulaire zaken d.d. 29 juni 2020

In behandeling

30-6-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om in de Staat van het Consulaire van volgend jaar aandacht te besteden aan geleerde lessen uit huidige corona crisissiuatie

Notaoverleg Consulaire zaken d.d. 29 juni 2020

In behandeling

30-6-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de Kamer (na het reces) te informeren over afwegingen bij opstelling reisadviezen

Notaoverleg Consulaire zaken d.d. 29 juni 2020

In behandeling

30-6-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om in de Staat van het Consulaire een aparte categorie te bezien in overzicht van gedetineerden in het buitenland voor gedetineerden die vastzitten op verdenking van politieke activiteiten

Notaoverleg Consulaire zaken d.d. 29 juni 2020

In behandeling

30-6-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om een schriftelijke reactie op het voorstel van D66 en GroenLinks over wetgeving voor consulaire ondersteuning aan Nederlanders

Notaoverleg Consulaire zaken d.d. 29 juni 2020

In behandeling

30-6-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om op het punt van huwelijksdwang nog eens in overleg te gaan om te kijken of er meer gedaan kan worden

Notaoverleg Consulaire zaken d.d. 29 juni 2020

In behandeling

2-7-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de Kamer te informeren wanneer de fact finding missie Libië van start gaat

AO RBZ d.d. 1 juli 2020

In behandeling

2-7-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om (einde reces) een brief over Nederlandse deelname aan missie Irini bij Libië aan de Kamer te sturen

AO RBZ d.d. 1 juli 2020

In behandeling

2-7-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om in het verslag RBZ terug te komen op de vraag over interpretatie van artikel 38 van Chinese veiligheidswet voor Hongkong

AO RBZ d.d. 1 juli 2020

In behandeling

2-7-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om informatie over bescherming van bedrijven tegen ongewenste overname of bedrijfsspionage aan de Kamer te sturen

AO RBZ d.d. 1 juli 2020

In behandeling

2-7-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om bombardementen door Turkije in Noord-Irak aan de orde te stellen in de RBZ

AO RBZ d.d. 1 juli 2020

In behandeling

2-7-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de Kamer te informeren indien Sea Guardian wordt beëindigd

AO RBZ d.d. 1 juli 2020

In behandeling

2-7-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om een schriftelijke reactie te sturen op de motie-Van Ojik c.s. over erop inzetten dat er ook voor iedereen in de ontwikkelingslanden een vaccin beschikbaar komt

AO RBZ d.d. 1 juli 2020

In behandeling

2-7-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om een schriftelijke reactie te sturen op de motie-Karabulut c.s. over maatregelen indien Israël overgaat tot annexatie van Palestijns gebied

AO RBZ d.d. 1 juli 2020

Aan voldaan per brief 6 juli 2020

Licence