Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Overzicht subsidies Buitenlandse Zaken

Tabel 33 Subsidies (bedragen x 1.000 euro)1

Art.

Naam subsidieregeling

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Laatste evaluatie (jaartal + hyperlink vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (regeling jaartal)

1.1

Subsidieregeling BZ 2006

1.486

1.060

337

63

0

0

0

2017

2022

2022

1.2

Mensenrechtenfonds 2017- 2020

4.129

3.480

292

315

0

0

0

 

2022

2021

1.2

Mensenrechtenfonds 2019-2021

2.972

4.484

3.280

1.614

321

141

0

 

2022

2022

1.2

Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2014

96

81

0

0

0

0

0

2014

2022

2014

1.2

Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2015/2016

40

29

0

0

0

0

0

2014

2022

2016

1.2

Subsidieregeling BZ 2006

20.845

13.502

6.768

1.623

171

0

0

2017

2022

2022

1.3

Subsidieregeling BZ 2006

4.550

0

0

0

0

0

0

2017

2022

2022

2.1

Subsidieregeling BZ 2006

1.656

1.701

680

85

72

73

43

2017

2022

2022

2.2

Subsidieregeling BZ 2006

6.571

8.857

3.402

2.342

1.250

925

250

2017

2022

2022

2.3

Subsidieregeling BZ 2006

100

86

50

0

0

0

0

2017

2022

2022

2.4

Mine Action en Clustermunitie 2016-2020

6.672

365

583

0

0

0

0

 

2022

2020

2.4

Subsidieregeling BZ 2006

11.635

13.071

10.132

5.735

3.769

1.227

0

2017

2022

2022

2.5

Matra 2017-2020

1.469

2.397

277

222

0

0

0

 

2021

2020

2.5

MENA Scholarship programme 2017-2019

1.274

345

0

0

0

0

0

2019

n.v.t.

2019

2.5

NFRP Politieke Partijen Programma 2018

535

30

0

0

0

0

0

 

2021

2018

2.5

Subsidieregeling BZ 2006

3.921

3.910

464

70

6

0

0

2017

2022

2022

3.4

Subsidieregeling BZ 2006

348

348

278

70

0

0

0

2017

2022

2022

4.1

Gedetineerdenbegeleiding 2015-2016

254

153

0

0

0

0

0

2019

2024

2016

4.1

Gedetineerdenbegeleiding buitenland 2017-2019

452

513

0

0

0

0

0

2019

2024

2019

4.1

Gedetineerdenbegeleiding buitenland 2020-2023

0

1.550

1.550

1.550

775

777

0

2019

2024

2024

4.3

Subsidieregeling BZ 2006

4.361

2.595

945

0

0

0

0

2017

2022

2022

4.4

Subsidieregeling BZ 2006

6.497

3.663

1.381

333

69

7

0

2017

2022

2022

7.1

Subsidieregeling BZ 2006

521

103

0

0

0

0

0

2017

2022

2022

 

Totaal subsidieregelingen

80.384

62.325

30.418

14.021

6.432

3.149

293

   
1

Bedragen zijn gebaseerd op de kasramingen per individuele verplichting en de subsidieregelingen van de in het managementinformatiesysteem per 5 juni 2020 als subsidie geregistreerde verplichtingen. Er wordt een voorbehoud gemaakt omtrent de juistheid en volledigheid van de gegevens opgenomen in het subsidieoverzicht.

Licence