Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.4 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven

Tabel 5 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven en bestemming (bedragen x € 1.000)

artikel

omschrijving

Juridisch verplicht (uitgaven)

Juridisch verplicht (%)

Niet Juridisch verplicht (bedrag)

Niet Juridisch verplicht (%)

Bestemming niet-juridisch verplichte uitgaven

Bedrag niet-juridisch verplichte uitgaven

31

Politie

6.693.742

100%

2.000

0%

Providers en gerechtskosten (taptolken)

2.000

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.836.648

100%

35

0%

Opdrachten toegang tot het rechtsbestel

10

      

Opdrachten doelmatig rechtsbestel

25

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

359.385

40%

528.698

60%

Aanpak ondermijning

528.698

34

Straffen en Beschermen

3.033.191

100%

7.017

0%

Overige subsidies en opdrachten op het gebied van jeugdbeleid

881

      

T.b.v. een bijdrage aan mede overheden op het terrein van Integriteit en Kansspelen

20

      

Incidentele subsidies op het terrein van integriteit, filantropie en kansspelbeleid

213

      

Voor initiatieven en opdrachten op het terrein van integriteit, filantropie en kansspelbeleid

440

      

Overige bijdrage medeoverheden, subsidies en opdrachten op het gebied van preventieve maatregelen

2.000

      

Overige bijdrage medeoverheden, subsidies en opdrachten op het gebied van veiligheid

1.087

      

Initatieven op het gebied van slachtofferzorg

1.143

      

Opdrachten en subsidies op het gebied van forensische zorg

862

      

Initiatieven op het gebied van toezicht en behandelen

371

36

Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

270.338

93%

21.414

7%

Ontwikkeling, onderhoud en beheer van nieuw alerteringssysteem NL-Alert

700

      

Opdrachten tbv veiligheidsregio´s

200

      

Lokale aanpak jihadisme

6.100

      

Toezegging partners versterking tegengeluid jihadisme

900

      

Toezegging partners cybersecurity

800

      

Opdrachten Nationaal Crisis Centrum

2.500

      

Toezegging partners online aanpak Contra Terrorisme

1.000

      

Opdrachten statelijke dreigingen China

414

      

Groeikosten PNR

8.000

      

Innovatieve ontwikkelingen

800

37

Migratie

1.188.487

99%

14.352

1%

Opdrachten versterking vreemdelingenketen

4.785

      

subsidie toekenningen die verband houden met de Subsidieregeling Ondersteuning Zelfstandig Vertrek

1.597

      

Transportkosten vreemdelingen

2.000

      

Transportkosten vreemdelingen escort

2.500

      

Vreemdelingen gezondheidszorg keuring/begeleiding

600

      

Tolken

1.000

      

Overige kosten uitzetting vreemdelingen

1.000

      

Reis- en verblijfkosten buitenland medewerkers inzake opdracht vreemdelingenvertrek

870

Licence