Base description which applies to whole site

3 Bijlage subsidieoverzicht

Subsidieoverzicht

Naam

2021

2022

Ontwerpbegroting 2023

Stand 1e suppletoire begroting 2023

Afwijking 1e suppletoire 2023 t.o.v. ontwerpbegroting 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

mutatie 2026

Reden afwijking stand van 1e suppletoire t.o.v. Oontwerpbegroting 2023

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie

Einddatum

Stichting Nederlands Veteraneninstituut (NLVi)

21.765

24.502

23.496

23.496

0

    

2022

2026

2026

Nationaal Comité Herdenking Capitulatie 1945 Wageningen

25

25

25

25

0

    

2021

2026

2026

Stichting Veteranen Platform (VP)

304

212

212

246

34

34

34

34

Additionele aanvraag voor capaciteitsuitbreiding

2022

2027

2027

Stichting Koninklijke Defensiemusea

16.550

17.141

18.184

18.184

0

    

2019

2024

2024

Stichting Nationale Taptoe

276

304

304

324

20

20

20

20

Meerkosten voor het organiseren van het evenement

2022

2027

2027

Universiteit van Amsterdam

74

74

77

77

0

    

2022

2027

2027

Stichting Maritiem Kenniscentrum

28

23

25

25

0

    

2022

2027

2027

Stichting Phantasy in Blue

25

 

25

10

‒ 15

‒ 25

‒ 25

‒ 25

Subsidie wordt afgebouwd

2022

n.v.t.

n.v.t.

Stichting Historische Vlucht

111

118

125

125

0

    

2022

2027

2027

SWoon NLDA

15

22

25

25

0

    

2022

2027

2027

Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Limburg

0

0

0

75

75

75

75

75

Subsidie per 2023 overgeheveld vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

n.v.t.

2027

2027

ASL BISL Foundation

40

 

40

0

‒ 40

‒ 40

‒ 40

‒ 40

Subsidie wordt afgebouwd

2017

n.v.t.

n.v.t.

Stichting Power of Freedom, Invictus Games

0

4.850

0

0

0

    

eenmalig

eenmalig

eenmalig

Subsidies te verstrekken na evaluatie/ nader te verdelen

 

37

508

714

        

Totaal subsidies

39.213

47.308

43.046

43.326

 

44

44

44

    
             

De genoemde bedragen betreffen het wettelijk plafond voor subsidies

   

De genoemde bedragen zijn exclusief de door het Ministerie van Financien vestrekte loon- en prijsbijstelling

    
Licence