Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 7. Nog onverdeeld

Tabel 13 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

332

‒ 29

303

     
 

Uitgaven

332

‒ 29

303

     

7.0

Nog onverdeeld

332

‒ 29

303

 

Nog te verdelen

332

‒ 29

303

 

Onvoorzien

29

‒ 29

0

 

Wisselkoersreserve

303

0

303

     
 

Ontvangsten

0

0

0

     

Toelichting

Dit betreft een reallocatie naar artikel 6 eigen personeel voor het opzetten van een organisatie, die de uitvoering van Statia Day 2026 op zich neemt.

Licence