Base description which applies to whole site

3.2 Beleidsartikel 2 Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid art. 2 Onderzoek, ontwikkeling en innovatie (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Verplichtingen

2.680.476

‒ 281.000

2.399.476

‒ 1.026.970

1.372.506

50.372

‒ 656.997

29.199

47.811

172.546

           

Uitgaven

1.033.230

‒ 115.700

917.530

‒ 623.888

293.642

‒ 17.028

‒ 159.636

‒ 40.171

‒ 708.620

11.098

           

Subsidies (regelingen)

40.000

0

40.000

‒ 19.799

20.201

‒ 104.799

‒ 72.984

0

‒ 303.000

‒ 33.086

Subsidieregeling Nationaal Groeifonds – O&O&I

40.000

 

40.000

‒ 40.000

0

‒ 125.000

‒ 93.185

‒ 20.201

‒ 318.340

‒ 44.539

Toegekende subsidieprojecten

0

 

0

20.201

20.201

20.201

20.201

20.201

15.340

11.453

           

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

993.230

‒ 115.700

877.530

‒ 604.089

273.441

87.771

‒ 86.652

‒ 40.171

‒ 405.620

44.184

NGF - project AiNed bijdrage EZK

13.200

 

13.200

 

13.200

     

NGF - project GroenvermogenNL bijdrage EZK

210.000

 

210.000

‒ 99.000

111.000

     

NGF - project Luchtvaart in Transitie bijdrage I&W

10.000

 

10.000

‒ 10.000

0

‒ 18.900

‒ 29.600

 

‒ 14.800

 

NGF - project Circulaire geïntegreerde hoogrendementszonnepanelen bijdrage EZK

50.000

 

50.000

 

50.000

     

NGF - project POLARIS bijdrage DEF

9.689

 

9.689

‒ 9.689

0

‒ 11.864

‒ 13.722

‒ 15.005

‒ 51.465

 

NGF - project 6G Future Network Services bijdrage EZK

41.000

‒ 41.000

0

 

0

     

NGF - project Material Independence & Circular Batteries bijdrage EZK

53.000

‒ 53.000

0

 

0

     

NGF - project Re-Ge-NL bijdrage LNV

11.736

 

11.736

‒ 11.736

0

‒ 19.350

‒ 22.449

‒ 18.317

‒ 57.148

 

NGF - project BioBased Circular bijdrage EZK

21.700

‒ 21.700

0

 

0

     

NGF - project Holomicrobioom bijdrage LNV

0

 

0

 

0

    

140.028

NGF - project CPBT bijdrage LNV

0

 

0

 

0

    

69.529

NGF - project Circular Plastics NL bijdrage EZK

855

 

855

 

855

     

O&O&I onverdeeld departementale route

572.050

 

572.050

‒ 473.664

98.386

137.885

‒ 20.881

‒ 6.849

‒ 282.207

‒ 165.373

           

Ontvangsten

1.033.230

‒ 115.700

917.530

‒ 623.888

293.642

‒ 17.028

‒ 159.636

‒ 40.171

‒ 708.620

11.098

Tabel 8 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Verplichtingen

2.680.476

‒ 281.000

2.399.476

‒ 1.026.970

1.372.506

50.372

‒ 656.997

29.199

47.811

172.546

waarvan garantieverplichtingen

          

waarvan overige verplichtingen

2.680.476

‒ 281.000

2.399.476

‒ 1.026.970

1.372.506

50.372

‒ 656.997

29.199

47.811

172.546

Budgetflexibiliteit

Van het geraamde kasbudget van € 293,6 mln is € 195,3 (67%) juridisch verplicht. Dit betreft de middelen voor de reeds toegekende subsidieprojecten (€ 20,2 mln) en de geraamde uitgaven voor de voorwaardelijke toekenningen (€ 175,1 mln), die in tabel 7 onder «Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken» staan weergegeven.

Toelichting

Verplichtingen

De vastgestelde begroting voor 2024 bedroeg € 2,399 mld.

Voor de projecten GroenvermogenNL (EZK, € 99,0 mln), Material Independence & Circular Batteries (EZK, € 39,9 mln), Luchtvaart in Transitie (I&W, € 73,3 mln), Polaris (DEF, € 101,7 mln), Re-Ge-NL (LNV, € 129,0 mln), Holomicrobioom (LNV, € 60,0 mln) en CPBT (LNV, € 55,0 mln) worden de middelen overgeheveld naar het departement dat het project uitvoert.

Daarnaast wordt € 495,9 mln van artikel 2 gehaald voor investeringen in de Nederlandse halfgeleidersector (microchipsector).

Er is vanuit 2023 € 131,4 mln via de eindejaarsmarge bijgeschreven.

Tot slot is een technische kasschuif van € 120,1 mln naar 2029 doorgevoerd om een negatieve stand in dat jaar te corrigeren.

De som van alle mutaties is € -1,027 mld. Dit leidt tot de nieuwe stand voor 2024 van € 1,373 mld.

Uitgaven

De vastgestelde begroting voor 2024 bedroeg € 917,5 mln.

Voor de projecten GroenvermogenNL (EZK, € 99,0 mln), Material Independence & Circular Batteries (EZK, € 5,4 mln), Luchtvaart in Transitie (I&W, € 10,0 mln), Polaris (DEF, € 9,7 mln), Re-Ge-NL (LNV, € 11,7 mln), Holomicrobioom (LNV, € 3,7 mln) en CPBT (LNV, € 0,2 mln) worden de middelen overgeheveld naar het departement dat het project uitvoert.

Daarnaast wordt € 459,9 mln van artikel 2 gehaald voor investeringen in de Nederlandse halfgeleidersector (microchipsector).

Er is vanuit 2023 € 10,3 mln via de eindejaarsmarge bijgeschreven.

Tot slot is een technische kasschuif van € 14,1 mln naar 2025 doorgevoerd om een negatieve stand in dat jaar te corrigeren.

De som van alle mutaties is € -623,9 mln. Dit leidt tot de nieuwe stand voor 2024 van € 293,6 mln.

Licence