Base description which applies to whole site

3.2 Beleidsartikel 2 Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid art. 2 Onderzoek, ontwikkeling en innovatie (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

4.399.079

‒ 584.198

3.814.881

‒ 441.670

3.373.211

‒ 75.332

‒ 23.440

31.205

‒ 2.179

          

Uitgaven

759.486

‒ 213.523

545.963

‒ 168.645

377.318

‒ 147.182

‒ 75.588

‒ 29.112

‒ 12.860

          

Subsidies (regelingen)

200.000

0

200.000

0

200.000

0

0

0

0

Subsidieregeling Nationaal Groeifonds – O&O&I

200.000

 

200.000

 

200.000

    
          

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

559.486

‒ 213.523

345.963

‒ 168.645

177.318

‒ 147.182

‒ 75.588

‒ 29.112

‒ 12.860

NGF - project AINed (fase 1) voorwaardelijke toekenning EZK

13.200

 

13.200

 

13.200

    

NGF - project De revolutie van de zelfdenkende moleculeire systemen bijdrage OCW

6.150

 

6.150

 

6.150

    

NGF - project Circulaire Plastics bijdrage EZK

  

0

 

0

    

NGF - project PhotonDelta bijdrage EZK

84.948

‒ 84.948

0

 

0

    

NGF - project Cellulaire agricultuur bijdrage LNV

  

0

 

0

    

NGF - project CropXR bijdrage LNV

  

0

 

0

    

NGF - project Biotech Booster bijdrage OCW

  

0

 

0

    

NGF - project Oncode-PACT bijdrage EZK

  

0

 

0

    

NGF - project GroenvermogenII bijdrage EZK

  

0

 

0

 

146.000

  

NGF - project Luchtvaart in Transitie bijdrage I&W

  

0

 

0

    

NGF - project Toekomstbestendige leefomgeving bijdrage BZK

  

0

 

0

  

10.000

15.000

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie onverdeeld departementale route

455.188

‒ 128.575

326.613

‒ 168.645

157.968

‒ 147.182

‒ 221.588

‒ 39.112

‒ 27.860

          

Ontvangsten

759.486

‒ 213.523

545.963

‒ 168.645

377.318

‒ 147.182

‒ 75.588

‒ 29.112

‒ 12.860

Tabel 8 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

4.399.079

‒ 584.198

3.814.881

‒ 441.670

3.373.211

‒ 75.332

‒ 23.440

31.205

‒ 2.179

waarvan garantieverplichtingen

         

waarvan overige verplichtingen

4.399.079

‒ 584.198

3.814.881

‒ 441.670

3.373.211

‒ 75.332

‒ 23.440

31.205

‒ 2.179

Budgetflexibiliteit

Van het geraamde kasbudget is 0% juridisch verplicht.

Toelichting

Verplichtingen

De vastgestelde begroting voor 2023 bedroeg € 3,815 mld.

Er is voor 2023 in totaal € 254,3 mln aan verplichtingenbudget overgeboekt naar departementen voor de volgende projecten:

  • Dutch Metropolitan Innovations (voorheen bekend als Digitaal Ecosysteem Mobiliteit en Smart City) (€ 75,3 naar I&W);

  • Toekomstbestendige Leefomgeving (€ 60,0 mln naar BZK);

  • Groenvermogen NL (€ 119,0 mln naar EZK).

De overige drie toekenningen die in deze suppletoire begroting zijn verwerkt hadden geen verplichtingenbudget voor 2023, maar pas voor 2024 en verder.

Daarnaast waren er drie verplichtingenschuiven om voor de toekenningen de overboeking voor verplichtingenbudget voor latere jaren mogelijk te maken. Deze bedroegen in totaal € 186,1 mln.

Tot slot bleken voor de uitvoering van de subsidieregeling door RVO meer middelen nodig te zijn. Er is daarvoor € 2,6 mln overgeboekt naar artikel 40 van EZK. Dit bedrag is evenredig verdeeld over artikel 1 en 2.

De som van deze mutaties is € 441,7 mln. Dit leidt tot een nieuwe stand voor 2023 van € 3,373 mld.

Uitgaven

De vastgestelde begroting voor 2023 bedroeg € 546,0 mln.

Er is voor 2023 in totaal € 70,3 mln aan kasbudget overgeboekt naar departementen voor de volgende projecten:

  • Dutch Metropolitan Innovations (voorheen bekend als Digitaal Ecosysteem Mobiliteit en Smart City) (€ 10,3 naar I&W);

  • Toekomstbestendige Leefomgeving (€ 10,0 mln naar BZK);

  • Groenvermogen NL (€ 50,0 mln naar EZK).

De overige toekenningen die in deze suppletoire begroting zijn verwerkt hadden geen kasbudget voor 2023, maar pas voor 2024 en verder.

Daarnaast waren er twee kasschuiven om voor de toekenningen de overboeking van kasbudget voor latere jaren mogelijk te maken. Deze bedroegen in totaal € 97,0 mln.

Tot slot bleken voor de uitvoering van de subsidieregeling door RVO meer middelen nodig te zijn. Er is daarvoor € 2,6 mln overgeboekt naar artikel 40 van EZK. Dit bedrag is evenredig verdeeld over artikel 1 en 2.

De som van deze mutaties is € 168,6 mln. Dit leidt tot een nieuwe stand voor 2023 van € 377,3 mln.

Licence