Base description which applies to whole site

Arbeidsvoorwaarden

ARBEIDSVOORWAARDEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

totaal uitgaven

 

2.005,4

3.906,7

5.662,0

7.423,1

9.177,4

totaal niet-belastingontvangsten

           

1

arbeidsvoorwaardenruimte ijklijn RB-eng

           
 

Uitgaven

 

1.907,3

3.721,9

5.397,7

7.086,2

8.768,7

2

arbeidsvoorwaardenruimte ijklijn SZ

           
 

Uitgaven

 

80,0

155,2

220,9

289,2

349,6

3

arbeidsvoorwaardenruimte ijklijn Z

           
 

Uitgaven

 

18,1

29,6

43,4

47,7

59,2

11

arbeidsvoorwaardenruimte ijklijn RB-eng Programma

           
 

Uitgaven

           

12

arbeidsvoorwaardenruimte ijklijn RB-eng Apparaat

           
 

Uitgaven

           

21

arbeidsvoorwaardenruimte ijklijn SZ Programma

           
 

Uitgaven

           

31

arbeidsvoorwaardenruimte ijklijn Z Programma

           
 

Uitgaven

           

42

indexering rijksbijdragen Apparaat

           
 

Uitgaven

           

Op de aanvullende post Arbeidsvoorwaarden worden middelen gereserveerd die nodig zijn om de loongevoelige uitgaven op de Rijksbegroting, Sociale Zekerheid en Zorg op het uitgavenpeil van het desbetreffende jaar te brengen. De oploop in de cijfers ontstaat doordat jaarlijks een structurele reservering wordt opgenomen om de begrotingsuitgaven (zoals deze op de afzonderlijke begrotingen zijn opgenomen) van constante naar lopende prijzen te brengen.

Licence