Base description which applies to whole site

Defensiematerieelbegrotingsfonds

K DEFENSIEMATERIEELBEGROTINGSFONDS
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

totaal uitgaven

5.072,40

5.065,40

4.871,80

4.808,90

4.807,60

4.597,00

totaal niet-belastingontvangsten

4.906,00

5.065,40

4.871,80

4.808,90

4.807,60

4.597,00

1

Defensiebreed Materieel

      
 

Uitgaven

954,1

983

917,9

847,8

856,7

846

 

Ontvangsten

72,3

62,2

101,4

111,4

101,4

101,4

2

Maritiem Materieel

      
 

Uitgaven

573,6

576,4

611,9

848,7

906

1.178,10

 

Ontvangsten

19,6

9,7

9,7

9,7

9,7

9,7

3

Land Materieel

      
 

Uitgaven

617,4

666,1

668,4

832,6

827,4

652,5

 

Ontvangsten

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

4

Lucht Materieel

      
 

Uitgaven

1.321,10

1.196,40

1.089,80

1.136,90

1.084,40

855,9

 

Ontvangsten

  

0,1

0,4

0,6

0,6

5

Infrastructuur en Vastgoed

      
 

Uitgaven

781,9

851,4

826,4

622,5

616,8

564,8

 

Ontvangsten

25,2

25,6

27,9

27,9

27,9

27,9

6

IT

      
 

Uitgaven

824,4

792

757,5

520,4

516,4

499,7

 

Ontvangsten

15,2

16,8

16,8

16,8

16,8

16,8

7

Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk

      
 

Ontvangsten

4.771,10

4.948,60

4.713,40

4.640,20

4.648,70

4.438,10

Artikel 1 Defensiebreed Materieel

Het verloop van dit artikel wordt voornamelijk verklaard door de oplevering van de projecten Defensiebrede Vervanging van Operationele Wielvoertuigen, de Defensiebrede bewaking en beveiligingssystemen en verder de Beleidskader Inzetvoorraden (BKI) conventionele munitie. Doordat deze projecten geleverd en betaald worden dalen de uitgaven op dit artikel. De stijging vanaf 2024 wordt onder meer verklaard door het instromen van het project vervanging wissellaadsystemen en de vervanging wielberging.

Artikel 2 Maritiem Materieel

De toename van de uitgaven op dit artikel wordt verklaard door het starten van de realisatiefase van een aantal grote projecten zoals het Combat Support Ship (CSS), de VIS Mail Communication Mechanism (vMCM), de vervanging van de onderzeeboten en de Anti Submarine Warfare Frigate. Met het starten van de realisatiefase starten ook de betalingen voor deze projecten en hierdoor nemen de uitgaven op dit artikel toe.

Artikel 3 Land Materieel

De toename van de uitgaven op dit artikel wordt verklaard door een aantal grote landmachtmaterieelprojecten zoals de CV90 en de MLU Fennek die naar verwachting vanaf 2023 in de realisatiefase komen. Met het starten van de realisatiefase starten ook de betalingen voor deze projecten. Voor een aantal projecten zoals de vervanging Medium Range Air Defence en de vernieuwing van het VSHOARA-capaciteit vinden de grootste betalingen plaats in 2024 waardoor er vanaf 2025 een daling zichtbaar is in de uitgaven. Artikel 4 Lucht Materieel

De uitgaven bij de luchtmacht dalen geleidelijk wegens de levering en betalingen van een groot deel van de F35 vloot. Ook de uitgaven voor de verwerving en upgrade van de Chinook dalen. Naar verwachting is de verwerving en upgrade van de Chinook in 2025 afgerond. Vanaf 2025 komt het project vervanging Tactisch Luchttransport capaciteit in de realisatiefase waardoor er een minder grote afname in het budget is.

Artikel 5 Infrastructuur en Vastgoed

Het versnellen van de investeringen in achterstallig onderhoud van het vastgoed verklaart de hogere uitgaven in 2021 ten opzichte van latere jaren. Daarnaast zijn de uitgaven vanaf 2021 t/m 2023 hoger als gevolg van een kasschuif van groot materieel naar vastgoed in deze jaren (30 mln. per jaar).

Artikel 6 IT

Het uitgavenverloop op dit artikel wordt verklaard door de vervangingsbehoefte van ICT gedurende deze jaren. Dit betreft diverse IT projecten waaronder de vervanging van SAP 4 Hana en Foxtrot en verder de structurele uitgaven voor instandhouding onderhoud en licenties. Ook is er voor de jaren 2021-2023 geld overgeheveld vanuit Grootmaterieel waardoor de bedragen in deze jaren hoger zijn dan in de latere jaren.

Artikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk

Artikel 7 is het ontvangstenartikel waarmee het Defensiematerieelbegrotingsfonds gevoed wordt vanuit de Defensiebegroting.

Licence