Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Binnenlandse Zaken

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN
     

2017

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

889

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

0,5

     

0,5

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

0,9

     

0,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

1,4

       

Stand Najaarsnota 2017 (subtotaal)

890,4

Totaal Internationale samenwerking

2,2

Stand Najaarsnota 2017

892,6

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2017

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

154,9

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 0,6

     

– 0,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

– 0,6

       

Stand Najaarsnota 2017 (subtotaal)

154,2

Totaal Internationale samenwerking

0

Stand Najaarsnota 2017

154,2

Diversen – beleidsmatige en technische mutaties uitgaven en ontvangsten

Dit betreft onder andere een tegenvaller door de verhoging van de bijdrage aan het Rijksdienst voor Identiteitsgegevens met 2,8 mln. voor het stopzetten van de Operatie Basis registratie Personen (BRP). Aan het stopzetten van de Operatie BRP zijn kosten verbonden zoals het extra afschrijven op investeringen en het opzeggen van lopende contracten. Daarnaast draagt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2 mln. bij, het zogeheten bijdrage meergebruik, in het meerverbruik van het beheer Basisregistratie Personen.

Verder draagt het Ministerie van BZK centraal de vennootschapsbelasting af over de specifieke en generale ontvangsten op de begroting van WenR en voor baten-lastenagentschappen. In de totale afdracht ontbrak nog het specifieke deel van 2,4 mln. Daar tegenover staat een meevaller op centraal apparaat door o.a. uitstel van projecten (3,3 mln.) en is het beschikbare bedrag op Nominaal en Onvoorzien ingezet (1,0 mln.)

Licence