Justitie en Veiligheid

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
31 Nationale Politie € 500
32 Rechtspleging en rechtsbijstand € 229.498
33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding € 1.212.957
34 Sanctietoepassing € 87.480
37 Vreemdelingen € 156.600
91 Apparaat kerndepartement € 26.581