Investeringen krijgsmacht

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Programma ontvangsten Programma ontvangsten Programma ontvangsten – waarvan verkoopopbrengsten groot materieel € 193.414
Programma ontvangsten Programma ontvangsten Programma ontvangsten – waarvan verkoopopbrengsten infrastructuur € 11.667
Programma ontvangsten Programma ontvangsten Programma ontvangsten – waarvan overige ontvangsten € 17.715