Financieringsactiviteiten publiek-private sector

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Vermogensonttrekking Opbrengst verkoop vermogenstitels - € 5.715.676
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Vermogensonttrekking Dividend en afdrachten staatsdeelnemingen - € 1.492.495
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Vermogensonttrekking Afdrachten Staatsloterij - € 100.268
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Vermogensonttrekking Winstuitkering DNB - € 40.561
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Vermogensonttrekking waarvan Griekse inkomsten ANFA - € 59.850
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Vermogensonttrekking waarvan Griekse inkomsten SMP - € 57.950
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Vermogensonttrekking Opbrengst onttrekking vermogenstitels - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Vermogensonttrekking Rijksbijdrage Landwinning Havenbedrijf Rotterdam - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s NLFI - € 7.457
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Leningen Lening SRH - € 161.000
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Leningen Overgenomen schuld Propertize - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Leningen Verwachte portefeuille ontvangsten IABF - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Leningen Garantie Fee IABF - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Leningen Additionele fee IABF - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Leningen Additionele garantie fee IABF - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Leningen Verhandelbaarheidsfee - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Leningen Incidentele ontvangst IABF - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Leningen Overbruggingskrediet SNS - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Leningen Rente SNS krediet - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Leningen Aflossing kapitaalverstrekkingen ING, Aegon en SNS Reaal - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Leningen Couponbetaling en/of boetebetaling kapitaalversterking ING, Aegon en SNS Reaal - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Garanties Garantie overig - € 481
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Garanties Premie-ontvangsten garantie TenneT - € 4.800
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Garanties Premie-inkomsten Counter Indemnity - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Garanties Garantie fee Propertize - € 4.053
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Opdrachten Terug te vorderen uitvoeringskosten staatsdeelnemingen - € 6