Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Volksgezondheid € 18.716
2 Curatieve zorg € 3.196.005
3 Langdurige zorg en ondersteuning € 1.824.889
4 Zorgbreed beleid € 90.082
5 Jeugd € 10.399
6 Sport en bewegen € 645
7 Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereldoorlog II € 821
8 Tegemoetkoming specifieke kosten € 690.026
9 Algemeen € 5.279
10 Apparaatsuitgaven € 32.958
11 Nominaal en onvoorzien € 0