Volksgezondheid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Volksgezondheid Volksgezondheid Bestuurlijke boetes - € 6.830
Volksgezondheid Volksgezondheid Overig - € 28.418