Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Exportkredietverzekering en investeringsgaranties Garanties Premies ekv - € 63.159
Exportkredietverzekering en investeringsgaranties Garanties Premies investeringsverzekeringen - € 0
Exportkredietverzekering en investeringsgaranties Garanties Schaderestituties ekv - € 154.416
Exportkredietverzekering en investeringsgaranties Garanties Ontrekking begrotingsreserve Seno-Gom - € 0
Exportkredietverzekering en investeringsgaranties Garanties Dotatie begrotingsreserve EKV - € -50.981