International financial relations

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
International financial relations Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Multilarerale ontwikkelingsbanken en fondsen - € 275.312
International financial relations Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties ESM - € 0
International financial relations Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties EIB - € 0
International financial relations Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Uitkering aan Griekenland - € 107.265
International financial relations Contract Technische assistentie aan kiesgroeplanden - € 1.500