Primary Education

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Primair Onderwijs Funding Funding Bekostiging Primair Onderwijs € 9.248.334
Primair Onderwijs Funding Funding Bekostiging Caribisch Nederland € 12.673
Primair Onderwijs Funding Prestatiebox - € 151.000
Primair Onderwijs Funding Funding Conciërgeregeling € 0
Primair Onderwijs Funding Funding Miscellaneous € 1.095
Primair Onderwijs Subsidies Subsidies Regeling Onderwijsvoorziening jonggehandicapten € 23.862
Primair Onderwijs Subsidies Subsidies Nederlands onderwijs buitenland € 13.400
Primair Onderwijs Subsidies Subsidies Herstart en Op de Rails € 0
Primair Onderwijs Subsidies Subsidies Basis voor Presteren (School aan Zet en Bèta Techniek) € 7.080
Primair Onderwijs Subsidies Subsidies Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs € 10.000
Primair Onderwijs Subsidies Subsidies Miscellaneous € 65.085
Primair Onderwijs Contract - - € 11.413
Primair Onderwijs Contribution to departmental agencies Contribution to departmental agencies Dienst Uitvoering Onderwijs € 25.082
Primair Onderwijs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Stichting Vervangingsfonds en Particpatiefonds € 5.371
Primair Onderwijs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Stichting Vervangingsfonds/ Bedrijfsgezondheid € 7.964
Primair Onderwijs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) UWV € 2.363
Primair Onderwijs Contribution to subnational authorities Contribution to subnational authorities Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid € 261.750
Primair Onderwijs Contribution to subnational authorities Contribution to subnational authorities Convenant G37 € 95.000
Primair Onderwijs Contribution to subnational authorities Contribution to subnational authorities Ondersteuning niet G37 € 5.000
Primair Onderwijs Contribution to social funds Contribution to social funds Brede Scholen € 10.923