Jeugd

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en o Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en o Overigen Overigen € 0
Noodzakelijke en passende zorg Noodzakelijke en passende zorg Overigen Overigen € 0
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Subsidies(regelingen) Schippersinternaten Schippersinternaten € 22.484
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Subsidies(regelingen) Participatie Participatie € 1.932
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Subsidies(regelingen) Kennis en beleidsinformatie Kennis en beleidsinformatie € 6.076
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Subsidies(regelingen) Kindermishandeling Kindermishandeling € 1.816
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Subsidies(regelingen) Jeugdhulp Jeugdhulp € 20.026
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Subsidies(regelingen) Transitie jeugd Transitie jeugd € 60.011
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Opdrachten Kennis en beleidsinformatie Kennis en beleidsinformatie € 1.737
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Opdrachten Kindermishandeling Kindermishandeling € 1.668
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Opdrachten Jeugdhulp Jeugdhulp € 4.504
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Opdrachten Transitie jeugd Transitie jeugd € 4.465
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Bijdragen aan agentschappen Overigen Overigen € 1.232
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel bijdragen aan medeoverheden Overigen Overigen € 0
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken OCW: Onderwijskosten JeugdzorgPlus en kijkwijzer OCW: Onderwijskosten JeugdzorgPlus en kijkwijzer € 203