Spatial development

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Spatial instruments Contract 01 Opdrachten - € 9.081
Spatial instruments Subsidies 02 Subsidies - € 0
Spatial instruments Contribution to departmental agencies 03 Bijdrage aan agentschappen - € 0
Spatial instruments Contribution to subnational authorities 04 Bijdrage aan medeoverheden - € 0
Geo information Contract 01 Opdrachten - € 2.510
Geo information Subsidies 02 Subsidies - € 690
Geo information Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) 06 Bijdrage aan ZBO en RWT - € 25.208
Area development Contract 01 Opdrachten - € 2.642
Area development Subsidies 02 Subsidies - € 60
Area development Contribution to departmental agencies 03 Bijdrage aan agentschappen - € 0
Area development Contribution to subnational authorities 04 Bijdrage aan medeoverheden - € 8.291
Spatial use of soil Contract 01 Opdrachten - € 5.054
Spatial use of soil Subsidies 02 Subsidies - € 12.000
Spatial use of soil Contribution to departmental agencies 03 Bijdrage aan agentschappen - € 5.846
Spatial use of soil Contribution to subnational authorities 04 Bijdrage aan medeoverheden - € 17.821
Spatial use of soil Funding 07 Bekostiging - € 0
Spatial use of soil Guarantee 08 Garanties - € 0
Eenvoudig Beter Contract 01 Opdrachten - € 6.309
Eenvoudig Beter Contribution to departmental agencies 03 Bijdrage aan agentschappen - € 6.825