Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Arbeidsmarkt € 15.992
2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening € 6.802.144
3 Arbeidsongeschiktheid € 9.475.677
4 Jonggehandicapten € 3.239.793
5 Werkloosheid € 5.689.207
6 Ziekte en zwangerschap € 2.640.234
7 Kinderopvang € 2.597.959
8 Oudedagsvoorziening € 37.502.090
9 Nabestaanden € 411.596
10 Tegemoetkoming ouders € 5.560.635
11 Uitvoeringskosten € 1.981.015
13 Integratie en maatschappelijke samenhang € 323.351
96 Apparaatsuitgaven kerndepartement € 278.324
97 Aflopende regelingen € 0
98 Algemeen € 37.749
99 Nominaal en onvoorzien € 128.863