Sustainable trade and investment

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Subsidies Wet en regelgeving - € 5.000
Reinforced Dutch Trading and Investment position and economic reputation Subsidies Overig Programmatische Aanpak - € 0
Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Contributies internationaal ondernemen - € 5.670
Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Subsidies Beleidsondersteuning, evaluaties en onderzoek - € 1.500
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Subsidies Infrastructuurontwikkeling - € 90.050
Reinforced Dutch Trading and Investment position and economic reputation Subsidies Versterking concurrentiepositie Nederland - € 9.195
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Subsidies Technische assistentie DGGF - € 7.700
Reinforced Dutch Trading and Investment position and economic reputation Subsidies Aanvullende opdrachten - € 2.400
Reinforced Dutch Trading and Investment position and economic reputation Contribution to departmental agencies Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - € 28.600
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Partnershipprogramma ILO - € 5.500
Reinforced Dutch Trading and Investment position and economic reputation Loans Trustfund IBRD - € 0
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bedrijfsmatige technische bijstand - € 1.500
Reinforced Dutch Trading and Investment position and economic reputation Subsidies Partners for International Business (PIB) (non-ODA) - € 5.705
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Subsidies Marktontwikkeling in het kader van private sector development - € 45.696
Reinforced Dutch Trading and Investment position and economic reputation Subsidies Dutch Trade and Investment Fund (non-ODA) - € 19.771
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Subsidies versterking privaat ondernemerschap - € 53.000
Reinforced Dutch Trading and Investment position and economic reputation Subsidies Transitiefaciliteit - € 0
Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Contract beleidsondersteuning internationaal ondernemen (non-ODA) - € 2.185
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Subsidies Versterking privaat ondernemerschap (non-ODA) - € 1.700
Reinforced Dutch Trading and Investment position and economic reputation Subsidies Wereldtentoonstelling Dubaï - € 1.000
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties International Labour Organization - € 5.700
Reinforced Dutch Trading and Investment position and economic reputation Loans Finance for International Business (FIB) - € 0
Reinforced Dutch Trading and Investment position and economic reputation Subsidies Starters International Business (SIB)/ Programma Strategische Beurzen (non-ODA) - € 5.800
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Infrastructuurontwikkeling - € 0
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Subsidies Transitiefaciliteit - € 0
Reinforced Dutch Trading and Investment position and economic reputation Subsidies Fonds opkomende markten - € 0
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Subsidies Financiele sectorontwikkeling - € 15.000
Reinforced Dutch Trading and Investment position and economic reputation Subsidies PSO/2g@there - € 0
Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Maatschappelijk verantwoord ondernemen - € 0
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Subsidies Samenwerking bedrijfsleven en PPP's - € 8.500
Reinforced Dutch Trading and Investment position and economic reputation Subsidies Versterking economische functie - € 527
Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Subsidies Maatschappelijk verantwoord ondernemen - € 9.758
Dutch Good Growth Fund : intensivering van ontwikkelingsrelevante investeringen in en handel met ontwikkelingslanden door het Nederlandse en het lokale bedrijfsleven, met de focus op het MKB en bij uitzondering en onder condities grootbedrijf Subsidies, Loans or Guarantees programma's Dutch Good Growth Fund - € 113.500
Reinforced Dutch Trading and Investment position and economic reputation Subsidies Overig (non-ODA) - € 1.000
Reinforced Dutch Trading and Investment position and economic reputation Contribution to departmental agencies Versterking economische functie (NBSO's via RVO) - € 5.400
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Landenprogramma's ondernemingsklimaat - € 16.840
Reinforced Dutch Trading and Investment position and economic reputation Loans Miscellaneous - € 1.133
Strengthened private sector and improved investment climate in developing countries Contribution to departmental agencies Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - € 36.000
Reinforced Dutch Trading and Investment position and economic reputation Subsidies Demontratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsstudies (DHI) (non-ODA) - € 3.500