Lucht en geluid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder Opdrachten - Verkeersemissies - € 0
Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder Opdrachten - Geluid- en luchtsanering - € 3.107
Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder Opdrachten - Overige opdrachten - € 0
Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder Subsidies(regelingen) - Euro 6 en Euro-VI - € 0
Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder Subsidies(regelingen) - Verkeersemissies - € 0
Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder Subsidies(regelingen) - Overige subsidies - € 0
Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder - waarvan bijdrage aan RWS - € 1.530
Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder Bijdragen aan medeoverheden - NSL - € 0
Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder Bijdragen aan medeoverheden - Wegverkeerlawaai - € 22.552
Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder Bijdragen aan medeoverheden - Overige bijdrage medeoverheden - € 0
Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder Bekostiging - - € 414