Compensation specific health care costs

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Compensation specific health care costs Income transfer 1. Zorgtoeslag - € 5.014.400
Compensation specific health care costs Income transfer 2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) - € 0
Compensation specific health care costs Income transfer 3. Tegemoetkoming specifieke zorgkosten - € 37.449