Primary Education

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Primair Onderwijs Funding Prestatiebox - € 128.675
Primair Onderwijs Contract Aanvullende bekostiging - € 8.100
Primair Onderwijs Funding Hoofdbekostiging Bekostiging Primair Onderwijs € 9.347.580
Primair Onderwijs Funding Hoofdbekostiging Bekostiging Caribisch Nederland € 14.558
Primair Onderwijs Funding Aanvullende bekostiging Conciërgeregeling € 11.378
Primair Onderwijs Funding Aanvullende bekostiging Subsidieregeling Passend Onderwijs € 0
Primair Onderwijs Funding Aanvullende bekostiging Onderwijstijdverlenging € 0
Primair Onderwijs Funding Aanvullende bekostiging Miscellaneous € 6.038
Primair Onderwijs Contribution to other budget chapters Contribution to other budget chapters Brede Scholen € 0
Primair Onderwijs Contribution to subnational authorities Bijdrage aan mede-overheden Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid € 261.750
Primair Onderwijs Contribution to subnational authorities Bijdrage aan mede-overheden Ondersteuning G86 € 4.700
Primair Onderwijs Contribution to subnational authorities Bijdrage aan mede-overheden Convenant G37 € 95.000
Primair Onderwijs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Bijdrage aan ZBO's/RWT's Stichting Vervangingsfonds en Particpatiefonds € 15.229
Primair Onderwijs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Bijdrage aan ZBO's/RWT's Stichting Vervangingsfonds/Bedrijfsgezondheid € 8.040
Primair Onderwijs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Bijdrage aan ZBO's/RWT's UWV € 1.911
Primair Onderwijs Contribution to departmental agencies Bijdragen aan baten-lastenagentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs € 33.902
Primair Onderwijs Subsidies Subsidies Regeling Onderwijsvoorziening jonggehandicapten € 23.000
Primair Onderwijs Subsidies Subsidies Nederlands onderwijs buitenland € 13.369
Primair Onderwijs Subsidies Subsidies Herstart en Op de Rails € 0
Primair Onderwijs Subsidies Subsidies Basis voor Presteren (School aan Zet en Bèta Techniek) € 6.089
Primair Onderwijs Subsidies Subsidies Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs € 10.442
Primair Onderwijs Subsidies Subsidies Miscellaneous € 43.001