Voortgezet onderwijs

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Hoofdbekostiging Bekostiging Voortgezet Onderwijs lumpsum € 6.557.349
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Hoofdbekostiging Bekostiging lichte ondersteuning € 592.409
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Hoofdbekostiging Bekostiging Caribisch Nederland € 15.741
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Prestatiebox Regeling prestatiebox Voortgezet Onderwijs € 176.884
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Aanvullende bekostiging Regeling kwaliteitsagenda € 0
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Aanvullende bekostiging Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het vo € 0
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Aanvullende bekostiging Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo-mbo2 € 0
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Aanvullende bekostiging Regeling IGVO (Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs) € 3.120
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Aanvullende bekostiging Regeling leerplusarrangement, nieuwkomers en eerste opvang vreemdelingen € 96.578
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Aanvullende bekostiging Regeling regionaal zorgbudget en reboundvoorzieningen € 0
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Aanvullende bekostiging Regeling visueel gehandicapten € 0
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Aanvullende bekostiging Regeling dooronwikkeling vmbo/pro € 0
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Aanvullende bekostiging Regeling bekostiging kenniscentra voor leerwerktrajecten vmbo € 0
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Aanvullende bekostiging Regeling functiemix VO Randstadregio's € 61.158
Voortgezet Onderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Aanvullende bekostiging ZBO: College voor Toetsen en Examens € 11.052
Voortgezet Onderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Aanvullende bekostiging SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen PO/VO/MBO (incl. examens) € 56.909
Voortgezet Onderwijs Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Aanvullende bekostiging GRAZ (ECML) en PISA € 91
Voortgezet Onderwijs Bijdragen aan agentschappen Aanvullende bekostiging Dienst Uitvoering Onderwijs € 31.192
Voortgezet Onderwijs Opdrachten Aanvullende bekostiging In- en uitbesteding € 2.360
Voortgezet Onderwijs Subsidies(regelingen) Aanvullende bekostiging Stichting Kennisnet (basissubsidie) PO, VO, MBO € 12.000
Voortgezet Onderwijs Subsidies(regelingen) Aanvullende bekostiging ICT-projecten € 700
Voortgezet Onderwijs Subsidies(regelingen) Aanvullende bekostiging Beter presteren (Scholen aan Zet en Platform Beta en Techniek) € 0
Voortgezet Onderwijs Subsidies(regelingen) Aanvullende bekostiging Onderwijs Bewijs € 942
Voortgezet Onderwijs Subsidies(regelingen) Aanvullende bekostiging Regionale verwijzingscommissies VO € 7.103
Voortgezet Onderwijs Subsidies(regelingen) Aanvullende bekostiging Pilots zomerscholen € 4.501
Voortgezet Onderwijs Subsidies(regelingen) Aanvullende bekostiging Overige projecten € 32.527