International Education Policy

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Prestatiebox OCW-vertegenwoordiging in het buitenland € 135
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Prestatiebox Europees Platform (EP Nuffic) € 3.505
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Prestatiebox Nederlandse Taalunie € 4.140
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Prestatiebox Europa College Brugge € 30
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Prestatiebox Unesco € 0
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Prestatiebox OESO CERI € 69
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Prestatiebox Fulbright Center € 368
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Prestatiebox DCICC € 90
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Prestatiebox Stichting Ons Erfdeel € 185
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Prestatiebox Nationaal Agentschap Erasmus + Onderwijs & Training € 1.779
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Prestatiebox Programma's Rijksdienst voor Ondernemend Nederland € 0
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Prestatiebox Incidentele EU-programma's en activiteiten € 0
International Education Policy Contribution to other budget chapters Prestatiebox Vlaams-Nederlands huis DeBuren (Hoofdstuk V BuZa) € 450
International Education Policy Contract Prestatiebox Beleidsonderzoek en benchmarking € 33
International Education Policy Contract Prestatiebox Incidentele Internationale activiteiten € 22
International Education Policy Contract Prestatiebox EU-Voorzitterschap € 304
International Education Policy Subsidies Prestatiebox Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) € 724
International Education Policy Subsidies Prestatiebox Netherlands house for Education and Research (Neth-ER) € 600
International Education Policy Subsidies Prestatiebox Frans-Nederlandse academie (FNA) € 0
International Education Policy Subsidies Prestatiebox Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur € 135
International Education Policy Subsidies Prestatiebox Overige incidentele subsidies € 100