Langdurige zorg en ondersteuning

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Subsidies(regelingen) Movisie Movisie € 7.313
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Subsidies(regelingen) Transitie en transformatie Transitie en transformatie € 827
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Subsidies(regelingen) Wmo-werkplaatsen Wmo-werkplaatsen € 2.346
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Subsidies(regelingen) Ondersteuning vrijwilligers Ondersteuning vrijwilligers € 1.692
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Subsidies(regelingen) Mezzo Mezzo € 3.038
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Subsidies(regelingen) Siriz (opvang specifieke groepen) Siriz (opvang specifieke groepen) € 1.566
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Subsidies(regelingen) Mantelzorg en vrijwilligersbeleid Mantelzorg en vrijwilligersbeleid € 3.311
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Subsidies(regelingen) Overigen Overigen € 6.083
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Inkomensoverdrachten Mantelzorg ondersteuning Mantelzorg ondersteuning € 0
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Opdrachten Bovenregionaal gehandicaptenvervoer Bovenregionaal gehandicaptenvervoer € 57.736
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Opdrachten Evaluatie Wmo 2015 Evaluatie Wmo 2015 € 0
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Opdrachten Categorale opvang slachtoffers mensenhandel Categorale opvang slachtoffers mensenhandel € 1.629
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Opdrachten Aanpak Laaggeletterdheid Aanpak Laaggeletterdheid € 456
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Opdrachten Overigen Overigen € 2.654
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Garanties Overigen Overigen € 0
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overigen Overigen € 0
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Compensatieregeling pgb-trekkingsrechten Compensatieregeling pgb-trekkingsrechten € 0
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Vilans Vilans € 4.754
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Centrum Consultatie en Expertise (CCE) Centrum Consultatie en Expertise (CCE) € 11.501
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) InVoorZorg ! (IVZ) InVoorZorg ! (IVZ) € 5.598
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Joodse en Indische instellingen Joodse en Indische instellingen € 2.504
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Subsidieregeling palliatieve zorg Subsidieregeling palliatieve zorg € 15.504
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Subsidies netwerken palliatieve zorg Subsidies netwerken palliatieve zorg € 3.520
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Kwaliteitsverbetering palliatieve zorg Kwaliteitsverbetering palliatieve zorg € 2.532
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Waardigheid en trots Waardigheid en trots € 18.014
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Dementie Dementie € 2.460
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Transitie HLZ Transitie HLZ € 3.133
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Bureau mentorschap Bureau mentorschap € 551
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Overigen Overigen € 11.614
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Bekostiging Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) € 3.382.200
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Inkomensoverdrachten Overigen Overigen € 135
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Opdrachten Informatievoorziening zorg en ondersteuning Informatievoorziening zorg en ondersteuning € 86
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Opdrachten Transitie HLZ Transitie HLZ € 139
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Opdrachten Overigen Overigen € 3.471
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Bijdragen aan agentschappen CIBG: Opdrachtgeverschap CIBG: Opdrachtgeverschap € 2.824
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten € 77.558
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Centrum Indicatiestelling Zorg Centrum Indicatiestelling Zorg € 71.363
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overigen Overigen € 0
Wet langdurige zorg premiegefinancieerde Wet langdurige zorg - - € 19.814.052