International financial relations

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
International financial relations Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties ESM - € 0
International financial relations Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Uitkering rente aan Griekenland - € 0
International financial relations Contract Technische assistentie aan kiesgroeplanden - € 1.432
International financial relations Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties AIIB - € 36.276
International financial relations Loans Teruggave winsten SMP/ANFA - € 103.300
International financial relations Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Deelnemingen multilaterale ontwikkelingsbanken en -fondsen - € 361.037