Government employment

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Government as employer Subsidies Programma Veilige Publieke Taak - € 0
Government as employer Contract Programma Veilige Publieke Taak - € 0
Government as employer Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Arbeidsmarktbeleid - € 0
Government as employer Bijdrage agenschappen Arbeidsmarktbeleid - € 13
Government as employer Subsidies Internationaal - € 175
Government as employer Contract Zorg voor politieke ambtsdragers - € 456
Government as employer Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Diverse bijdragen - € 668
Government as employer Contract Arbeidsmarktbeleid - € 2.150
Government as employer Subsidies Overlegstelsel - € 3.125
Government as employer Subsidies Diverse subsidies - € 3.300
Pensions, benefits and appointment arrangements Income transfer Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers - € 6.687
Pensions, benefits and appointment arrangements Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP) - € 9.829