Infrastructuur en Milieu

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
11 Waterkwantiteit € 44.251
12 Waterkwaliteit € 0
13 Ruimtelijke ontwikkeling € 22.459
14 Wegen en verkeersveiligheid € 46.558
15 Openbaar vervoer € 0
16 Spoor € 15.728
17 Luchtvaart € 21.913
18 Scheepvaart en havens € 39.981
19 Klimaat € 55.953
20 Lucht en geluid € 23.627
21 Duurzaamheid € 52.352
22 Externe veiligheid en risico's € 50.160
23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie € 52.056
24 Handhaving en toezicht € 116.679
25 Brede doeluitkering € 929.574
26 Bijdrage Investeringsfondsen € 6.335.032
97 Algemeen departement € 93.648
98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement € 298.856