Labour market

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Bijdragen andere hoofdstukken Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Overige hoofdstukken - € 0
Bijdragen andere hoofdstukken Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Economische Zaken en Klimaat - € 0
Income transfer Income transfer Vakantiedagen - € 21
Funding Funding Funding - € 100
Subsidies Subsidies Subsidies - € 1.712
Bijdragen andere hoofdstukken Bijdrage aan agentschappen Agentschap RIVM - € 4.039
Contract Contract Contract - € 6.716
Income transfer Income transfer Lage-inkomensvoordeel - € 473.561