Base description which applies to whole site

Studiegroep Begrotingsruimte 2020

Update 10-10-2021: Addendum SBR gebudgetteerde fiscale regelingen

In de 16e Studiegroep Begrotingsruimte (SBR) zijn adviezen gegeven ten aanzien van het budgettair beheersbaar houden van nieuwe fiscale regelingen. Belangrijkste conclusie was dat het huidige toetsingskader een gebrekkige toepassing kent bij fiscale regelingen. Daarom adviseerde de SBR om het huidige toetsingskader beter te doorlopen en daarnaast het toetsingskader aan te scherpen door als er toch voor een fiscale regeling wordt gekozen standaard (indien mogelijk) een harde horizonbepaling op te nemen. In de SBR is daarnaast toegezegd om ook een beperkt aantal huidige fiscale regelingen nog nader te bezien. In dit addendum zijn hiertoe drie fiches uitgewerkt. 

Samenvatting en Rapport Studiegroep Begrotingsruimte

Licence