Base description which applies to whole site

XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2014

2015

2016

2017

2018

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

           

Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal Internationale samenwerking

2.672,9

2.731,5

2.725,5

2.709,1

2.565,0

Stand Voorjaarsnota 2014

2.672,9

2.731,5

2.725,5

2.709,1

2.565,0

NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2014

2015

2016

2017

2018

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

27,5

20,9

16,4

18,1

15,7

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

           

Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal)

27,5

20,9

16,4

18,1

15,7

Totaal Internationale samenwerking

68,6

66,5

98,2

89,6

61,1

Stand Voorjaarsnota 2014

96,0

87,4

114,6

107,7

76,8

Relatie begroting voor Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking en de Homogene groep internationale samenwerking (HGIS)

De begroting voor Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking bestaat enkel uit HGIS uitgaven. De mutaties op de HGIS uitgaven worden elders toegelicht.

Licence