Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Algemene Zaken

III ALGEMENE ZAKEN: UITGAVEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

82,1

75,3

75,6

77,4

77,5

Beleidsmatige mutaties

     

Rijksbegroting

     

It uitgaven

3,3

6

5,5

5,5

5,5

Diversen

‒ 1,5

4

0,5

0,5

0,5

 

1,8

10

6

6

6

Technische mutaties

     

Rijksbegroting

     

Diversen

1,4

1,3

1,3

1,6

1,6

 

1,4

1,3

1,3

1,6

1,6

      

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

3,2

11,3

7,3

7,6

7,6

      

Stand Voorjaarsnota 2021 (subtotaal)

85,3

86,6

82,9

85

85,2

Totaal Internationale samenwerking

     

Stand Voorjaarsnota 2021

85,3

86,6

82,9

85

85,2

III ALGEMENE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1

Beleidsmatige mutaties

     

Rijksbegroting

     

Diversen

0,4

0,2

0,2

0,2

0,2

 

0,4

0,2

0,2

0,2

0,2

      

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

0,4

0,2

0,2

0,2

0,2

      

Stand Voorjaarsnota 2021 (subtotaal)

7,5

7,2

7,3

7,3

7,3

Totaal Internationale samenwerking

     

Stand Voorjaarsnota 2021

7,5

7,2

7,3

7,3

7,3

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

IT uitgaven

Dit betreft middelen voor het project AZ-Next en reguliere ICT-projecten. Het betreft onder andere middelen voor het verbeteren van het life-cyclemanagement, kosten voor licenties, kosten voor beheer, onderhoud en exploitatie van IT-systemen en de verdere professionalisering en inrichting van de IT-organisatie.

Diversen

In 2021 is 2,5 miljoen euro geraamd in het kader van het project Renovatie Binnenhof voor de tijdelijke huisvesting van AZ op het Catshuisterrein. Aangezien de tijdelijke huisvesting pas eind 2021 wordt opgeleverd naar huidige taxatie van het Rijksvastgoedbedrijf, wordt 2 miljoen euro doorgeschoven naar 2022. Daarnaast betreft deze post de middelen voor de herinrichting van de grafkelder in de Nieuwe Kerk in Delft en aanvullende middelen voor de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB).

Technische mutaties

Diversen

Dit betreft de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling naar de begroting van AZ, diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ en de overboekingen van de POK middelen inzake informatiehuishouding.

Niet-belastingontvangsten

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Dit betreft met name ontvangsten als gevolg van de doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling 2021, de eindejaarsmarge, en de POK middelen van het Kabinet van de Koning naar de begroting van de Koning.

Licence