Base description which applies to whole site

Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT, KABINETTEN EN DE KIESRAAD: UITGAVEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

136,6

132,1

131,5

131,5

131,1

Mee- en tegenvallers

     

Rijksbegroting

     

Hoger beroep vreemdelingen

7,8

6

5,8

4,9

4,9

 

7,8

6

5,8

4,9

4,9

Beleidsmatige mutaties

     

Rijksbegroting

     

Diversen

5,7

0,2

0,2

0,2

0,2

 

5,7

0,2

0,2

0,2

0,2

Technische mutaties

     

Rijksbegroting

     

Diversen

6,8

8,7

9

9,6

9,1

 

6,8

8,7

9

9,6

9,1

      

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

20,3

14,9

15

14,7

14,2

      

Stand Voorjaarsnota 2021 (subtotaal)

156,9

147

146,5

146,2

145,2

Totaal Internationale samenwerking

     

Stand Voorjaarsnota 2021

156,9

147

146,5

146,2

145,2

IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT, KABINETTEN EN DE KIESRAAD: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

6

6

6

6

6

      
      
      

Stand Voorjaarsnota 2021 (subtotaal)

6

6

6

6

6

Totaal Internationale samenwerking

     

Stand Voorjaarsnota 2021

6

6

6

6

6

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Hoger Beroep Vreemdelingen

Er is sprake van een bijstelling (verhoging) van de raming voor het Hoger Beroep Vreemdelingen (HBV). Het budget voor het Hoger beroep vreemdelingen (HBV) is opwaarts bijgesteld en die wordt gedekt uit generale middelen.

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Deze post is opgebouwd uit diverse mutaties. Het betreft o.a. een structurele bijdrage van 0,2 miljoen euro voor de Kiesraad als gevolg van hogere kosten voor de dienstverleningen bijdragen aan de Kabinetten van de Gouverneurs ten behoeve van de wisselkoersveranderingen die leiden tot een bestedingseffect Tot slot is de eindejaarsmarge 2020 toegevoegd aan de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van Gouverneurs en de Kiesraad.

Technische mutaties

Diversen

De tranche 2021 van de loon- en prijsbijstelling is overgemaakt naar de begroting Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad. Daarnaast vindt een overboeking naar de Raad van State vanuit de begroting van EZK plaats ten behoeve van de uitvoering van de Klimaatwet. Ten slotte zijn er middelen overgeboekt vanaf de begroting van BZK in het kader van de startbudgetten voor informatiehuishouding.

Licence