Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 3: Belasting- en premieontvangsten

Tabel 3.1 Raming belasting- en premieontvangsten 2021 op EMU-basis (in miljoenen euro's)
 

Miljoenennota 2021

Voorjaarsnota 2021

Verschil

Indirecte belastingen

93.375

96.431

3.056

Invoerrechten

3.475

3.296

‒ 179

Omzetbelasting

58.440

60.837

2.397

Belasting op personenauto's en motorrijwielen

1.471

1.645

174

Accijnzen

12.173

12.158

‒ 15

- Accijns van lichte olie

4.600

4.208

‒ 392

- Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie

3.862

3.714

‒ 148

- Tabaksaccijns

2.646

3.146

500

- Alcoholaccijns

320

332

12

- Bieraccijns

407

411

5

- Wijnaccijns

338

347

9

Belastingen van rechtsverkeer

6.459

7.053

594

- Overdrachtsbelasting

3.426

3.886

459

- Assurantiebelasting

3.032

3.167

134

Motorrijtuigenbelasting

4.365

4.319

‒ 46

Belastingen op een milieugrondslag

4.355

4.362

7

- CO2-heffingen

0

0

0

- Afvalstoffenbelasting

191

211

19

- Energiebelasting

3.769

3.763

‒ 7

- Waterbelasting

314

308

‒ 5

- Brandstoffenheffingen

1

1

0

- Vliegbelasting

80

80

0

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken e.a.

274

273

0

Belasting op zware motorrijtuigen

204

198

‒ 6

Verhuurderheffing

1.468

1.619

150

Bankbelasting

690

672

‒ 18

    

Directe belastingen

90.234

103.961

13.727

Inkomstenbelasting

5.349

6.107

758

Loonbelasting

58.613

62.003

3.391

Dividendbelasting

4.067

5.338

1.271

Kansspelbelasting

525

413

‒ 112

Vennootschapsbelasting

19.737

27.524

7.787

- Gassector

220

220

0

- Niet-Gassector

19.517

27.304

7.787

Bronbelasting op rentes en royalties

0

0

0

Successierechten

1.944

2.575

632

    

Overige Belastingontvangsten

280

303

23

waarvan belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland

155

155

0

    

Totaal belastingen op EMU-basis

183.889

200.695

16.806

Premies volksverzekeringen op EMU-basis

37.057

37.970

913

Premies werknemersverzekeringen op EMU-basis

72.099

73.017

918

waarvan zorgpremies

45.174

45.685

512

    

Totaal belasting- en premieontvangsten op EMU-basis

293.045

311.682

18.637

Tabel 3.2 Raming belasting- en premieontvangsten 2021 op kasbasis (in miljoenen euro's)
 

Miljoenennota 2021

Voorjaarsnota 2021

Verschil

Indirecte belastingen

96.008

96.860

851

Invoerrechten

3.463

3.286

‒ 177

Omzetbelasting

60.339

61.011

672

Belasting op personenauto's en motorrijwielen

1.550

1.643

93

Accijnzen

12.577

12.249

‒ 329

- Accijns van lichte olie

4.802

4.249

‒ 553

- Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie

4.072

3.737

‒ 335

- Tabaksaccijns

2.645

3.166

522

- Alcoholaccijns

320

332

12

- Bieraccijns

403

418

15

- Wijnaccijns

337

347

10

Belastingen van rechtsverkeer

6.429

7.213

783

- Overdrachtsbelasting

3.409

4.067

658

- Assurantiebelasting

3.021

3.145

125

Motorrijtuigenbelasting

4.357

4.317

‒ 40

Belastingen op een milieugrondslag

4.656

4.380

‒ 276

- CO2-heffingen

0

0

0

- Afvalstoffenbelasting

192

212

20

- Energiebelasting

4.070

3.779

‒ 291

- Waterbelasting

313

308

‒ 5

- Brandstoffenheffingen

1

1

0

- Vliegbelasting

80

80

0

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken e.a.

273

273

0

Belasting op zware motorrijtuigen

204

197

‒ 7

Verhuurderheffing

1.468

1.619

150

Bankbelasting

690

672

‒ 18

    

Directe belastingen

93.199

104.561

11.362

Inkomstenbelasting

5.872

6.217

344

Loonbelasting

60.711

62.446

1.734

Dividendbelasting

4.067

5.338

1.271

Kansspelbelasting

517

434

‒ 83

Vennootschapsbelasting

20.088

27.551

7.463

- Gassector

220

220

0

- Niet-Gassector

19.868

27.331

7.463

Bronbelasting op rentes en royalties

0

0

0

Successierechten

1.944

2.575

632

    

Overige Belastingontvangsten

280

303

23

waarvan belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland

160

160

0

    

Totaal belastingen op kasbasis

189.488

201.724

12.236

KTV Belastingen (aansluiting naar EMU-basis)

‒ 5.598

‒ 1.029

4.570

    

Premies volksverzekeringen op kasbasis

38.222

38.369

146

KTV premies vvz (aansluiting naar EMU-basis)

‒ 1.165

‒ 399

766

Premies werknemersverzekeringen op EMU-basis

72.099

73.017

918

waarvan zorgpremies

45.174

45.685

512

    

Totaal belasting- en premieontvangsten op EMU-basis

293.045

311.682

18.637

Licence