Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 4: Overzicht aanvullende post

In deze bijlage zijn de mutaties van de regeerakkoordmiddelen op de aanvullende post tot en met Voorjaarsnota 2021 en de nieuwe stand bij Voorjaarsnota 2021 opgenomen. De toelichtingen bij de mutaties op de aanvullende post staan in de Verticale Toelichting aanvullende post.

In tabel 4.1 zijn alle mutaties sinds de Miljoenennota 2021 weergegeven. De mutaties betreffen overhevelingen naar begrotingen en kasschuiven. De stand van de reserveringen Regeerakkoord op de aanvullende post bij Voorjaarsnota 2021 zijn zichtbaar in tabel 4.2. De reserveringen uit het Regeerakkoord die volledig zijn uitgeput, worden niet meer in tabel 4.2 weergegeven.

Tabel 4.1 Mutaties Regeerakkoordmiddelen aanvullende post (in mln. euro)

Tabel 1: Mutaties Voorjaarsnota Regeerakkoordmiddelen aanvullende post (in mln. euro)

  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Ontvangende begroting

 

Totaal

65.600

‒ 69.000

31.000

‒ 74.500

‒ 129.500

‒ 123.750

Hoofdstuk en artikel

 

Veiligheid

       

B5

Politie

 

‒ 24.000

‒ 24.000

‒ 24.000

‒ 24.000

‒ 24.000

6, art. 31

 

Onderwijs

       

G33

Aanpak werkdruk primair onderwijs

   

‒ 40.500

‒ 96.500

‒ 96.500

8, art. 1

 

Overige uitgaven

       

L105

Regionale knelpunten

20.000

     

Opboeken onderuitputting

L107

Stimulering ombouw laagcalorisch naar hoogcalorisch

‒ 10.000

‒ 45.000

55.000

   

Kasschuif

L108

Gasfonds Groningen

55.600

  

‒ 10.000

‒ 9.000

‒ 3.250

Opboeken onderuitputting en afboeken onterechte extrapolatie

Tabel 4.2 Resterende RA-reserveringen op de aanvullende post bij Voorjaarsnota 2020 (in mln. euro)

Tabel 2: Resterende RA-reserveringen op de aanvullende post (in mln. euro)

  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

 

Saldo

350

262

239

191

231

235

 

Openbaar bestuur

      

A4

Reservering transitie werkgevers zorg en overheid a.g.v. afschaffing doorsneesystematiek pensioenen

200

150

150

150

200

200

 

Milieu

      

E23

Envelop klimaat

4

43

34

41

31

35

 

Overige uitgaven

      

L105

Reservering regionale knelpunten (waaronder BES, Rotterdam-Zuid, nucleair, Eindhoven, ESTEC, Zeeland)

40

     

L107

Stimulering ombouw laagcalorisch naar hoogcalorisch

 

20

55

   

L108

Gasfonds Groningen

106

50

    
Licence