Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 2: Steunmaatregelen corona

Onderstaande tabel 2.1 toont de ramingen van de uitgaven aan coronagerelateerde maatregelen die relevant zijn voor het EMU-saldo. Voor 2021 is het de verwachting dat de uitgaven aan coronagerelateerde maatregelen 40,9 miljard euro zullen bedragen. Met circa 10% van de totale uitgaven van de Rijksoverheid is dit een fors bedrag, en bijvoorbeeld meer dan de totale uitgaven aan de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Van dit totaalbedrag is ruim 4 miljard euro het gevolg van de uitbreiding van de coronasteunmaatregelen tot het derde kwartaal van 2021. De uitgaven aan de TVL/TOGS, NOW en TOZO bedragen bijna 50 procent van de verwachte coronagerelateerde uitgaven in 2021.

Een uitgebreid overzicht van de overheidsfinanciën in coronatijd is ook terug te vinden op www.rijksfinancien.nl/overheidsfinancien-coronatijd.

Tabel 2.1 EMU-relevante uitgaven

(in miljoenen euro)

2021

2022

2023

2024

2025

Binnenlandse Zaken

127

23

17

Buitenlandse Zaken

18

Defensie

28

7

   

Economische Zaken en Klimaat

9.697

227

234

75

56

TVL/TOGS

8.825

Diversen

872

227

234

75

56

Financiën en Nationale Schuld

1.286

215

35

‒ 38

‒ 59

Herverzekering leverancierskredieten

745

50

Diversen

541

165

35

‒ 38

‒ 59

Gemeentefonds

776

Infrastructuur en Waterstaat

2.083

Beschikbaarheidsvergoeding OV

2.001

Diversen

82

Justitie en Veiligheid

200

Koninkrijksrelaties en BES fonds

48

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

252

1

1

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

4.194

3.860

908

15

Nationaal Programma Onderwijs

3.093

3.822

893

Diversen

1.100

38

15

15

Reserveringen Aanvullende post

1.223

713

391

12

Diversen

1.223

370

31

12

Nationaal Programma Onderwijs

343

360

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

10.951

3.365

‒ 100

‒ 48

‒ 3

NOW

9.902

3.278

‒ 111

‒ 44

TOZO

908

‒ 4

‒ 3

Diversen

852

87

11

1

TOZO afrekening 2020

‒ 710

    

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

10.047

609

411

4

Testcapaciteit RIVM en GGD

4.531

Vaccin ontwikkeling en medicatie

1.957

426

400

Diversen

1.515

181

11

4

Zorgbonus

1.036

1

GGD'en en veiligheidsregio's

1.007

 

Totale EMU-relevante uitgaven

40.859

9.019

1.896

20

‒ 6

Naast de EMU-relevante corona uitgaven zijn er ook uitgaven die niet EMU-relevant zijn. Dit zijn leningen waarvan de verwachting is dat deze (vrijwel volledig) op een later moment worden terugbetaald.

Tabel 2.2 Niet EMU-relevante uitgaven

(in miljoenen euro)

2021

2022

2023

2024

2025

Economische Zaken en Klimaat

560

‒ 112

‒ 129

‒ 129

‒ 309

Leningen

160

‒ 62

‒ 62

‒ 62

‒ 242

Voucherkredietfaciliteit reissector

400

‒ 50

‒ 67

‒ 67

‒ 67

Financiën en Nationale Schuld

723

    

Lening KLM

723

    

Koninkrijksrelaties en BES fonds

174

    

Liquiditeitssteun Aruba, Curaçao, Sint Maarten

174

    

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

57

 

0

‒ 56

‒ 57

Leningen TOZO

57

 

0

‒ 56

‒ 57

Totaal niet EMU-relevante uitgaven

1.514

‒ 112

‒ 129

‒ 184

‒ 366

Licence