Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.2. Verlaging tarief vennootschapsbelasting

Zoals is vermeld in de memorie van toelichting op het Belastingplan 20109 en de brief van 5 december 200910, heeft de Europese Commissie twijfels bij de overeenstemming van een optionele rentebox met het verbod op staatssteun, en levert een verplichte rentebox risico’s voor het vestigingsklimaat in Nederland op. Daarom wordt voorgesteld om de voor de optionele rentebox gereserveerde gelden structureel op een andere wijze in te zetten voor het bedrijfsleven. De tijdelijk voor de jaren 2009 en 2010 verlengde eerste schijf van het MKB-tarief in de vennootschapsbelasting wordt structureel gemaakt. Tevens wordt in het kader van generieke lastenmaatregelen het algemene tarief in 2011 verlaagd van 25,5% naar 25%. Dit betekent dat het vennootschapsbelastingtarief 20% blijft bedragen voor een belastbaar bedrag tot € 200 000 en 25% voor het meerdere.

Licence