Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.3. Tijdelijke verruiming verliesverrekening in de vennootschapsbelasting

Het kabinet verlengt de tijdelijke mogelijkheid tot verruiming van de achterwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting, die gold voor de belastingjaren 2009 en 2010, met een jaar zodat die ook gaat gelden voor het belastingjaar 2011. Belastingplichtigen in de vennootschapsbelasting kunnen ervoor kiezen om de huidige achterwaartse verliesverrekening van één jaar te verlengen met twee extra jaren. In ruil hiervoor wordt dan de huidige voorwaartse verliesverrekening van negen jaar ingekort tot zes jaar. Voor de extra verrekeningsjaren geldt een plafond van maximaal € 10 mln. per jaar.

Licence