Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

5.5. Faciliteit Euro-6 dieselpersonenauto’s

Vanaf 1 januari 2011 moet elke nieuwe dieselpersonenauto zijn voorzien van een affabriekroetfilter op grond van de dan geldende Euro-5 norm.24 Nederland maakt gebruik van de mogelijkheid om vanaf 1 januari 2011 Euro-6 dieselpersonenauto’s fiscaal te stimuleren. Dit is inclusief budgettaire dekking al geregeld in het Belastingplan 2010, maar gaat dus op hetzelfde moment in als de maatregelen in het Belastingplan 2011. De stimulering mag blijven bestaan totdat de Euro-6 norm verplicht wordt (per 1 september 2015). Deze stimulering houdt in dat vanaf 1 januari 2011 voor een Euro-6 dieselpersonenauto een korting op de BPM geldt van € 1500. Deze korting wordt in de tijd verminderd naarmate het tijdstip nadert waarop de Euro-6-norm verplicht wordt. Met ingang van 1 januari 2012 geldt nog een korting van € 1000 en vanaf 1 januari 2013 een korting van € 500.

Licence